Các Chương trình Học bổng Cử nhân hiện tại ở SP JAIN School of Management có thể được rút gọn như sau:

 

Học tại 3 thành phố: Singapore (Năm 1)– Dubai (Năm 2) – Sydney (Năm 3 và 4)

 

Bachelor of Business Administration (BBA)

Học tại 2 thành phố: Singapore (Năm 1)- Dubai (Năm 2 và 3)

 

Bachelor of Business Communication (BBC) và Bachelor of Economics (BEC)

Học tại Sydney 3 năm

 

Bachelor of Data Sciences (BDS)

Cấu trúc chương trình Năm 1 và năm 2: Học đại Cương

Năm 3 và năm 4 chọn chuyên ngành: Finance, Entrepreneurship, and Marketing

Năm 1: Học như năm 1 của BBA

Năm 2 và năm 3: Theo chuyên ngành

Các môn học trong file ppt đính kèm
Công việc sau khi tốt nghiệp Banking, Commerce, Consulting, Energy, Manufacturing, Entrepreneurship, Finance, Sustainable Development, Human Resource Management, Marketing, Logistics & Supply Chain, Internet Technology, Healthcare, Media & Entertainment, Telecommunications, NGOs, Government sectors and more BBC- Ideal for those interested in careers in Journalism, PR, Advertising and Marketing

 

BEC - Ideal for those interested in pursuing careers as Economists & Research Analysts

Ví dụ:

Banking, Insurance, Accounting, Consulting, Market Research, Think-tanks

 

Ideal for those interested in pursuing careers as Data Scientists, Analysts & Consultants

Ví dụ:

Data Mining, Data Modelling, Data Architecture, Extraction, Transformation, Loading Development, and Business Intelligence Development, and for roles like Data Scientists, Analysts, Developers, & Consultants

Quy trinh tuyển sinh >Application form

>SP Jain test or SAT 1250+

>Essay

>Các thành tích cá nhân

Interview (1 vòng)

>Application form

>SP Jain test or SAT 1250+

>Essay

>Các thành tích cá nhân

Interview (1 vòng)

>Application form

>SP Jain test or SAT 1250+

>Essay

>Maths test

>Các thành tích cá nhân

Interview (1 vòng)

Đối tượng sinh viên phù hợp >Cởi mở, thích du lịch và trải nghiệm.

>GPA 7.0+, IELTS 6.0+

>Thích học kinh doanh nhưng không muốn chọn ngành ngay từ năm 1.

>Muốn ở lại Úc 2 năm sau khi tốt nghiệp

>Cởi mở, thích du lịch và trải nghiệm.

>GPA 7.0+, IELTS 6.5+ với ngành BBC, IELTS 6.0+ với ngành BEC

>Xác định ngành nghề rõ ràng.

>Mong muốn làm trong lĩnh vực kết hợp giữa IT và Business.

>GPA 8.0+, IELTS 6.0

>Có năng lực phân tích tốt.

>Muốn ở lại Úc 2 năm sau khi tốt nghiệp.

Học bổng kỳ nhập học 09/2018 Gía trị từ 10% - 100% học phí Gía trị từ 10% - 100% học phí Gía trị từ 10% - 100% học phí
Học phí Năm 1: USD 19500

Năm 2: USD 20500

Năm 3: USD 21500

Năm 4: USD 22500

Năm 1: USD 19500

Năm 2: USD 20500

Năm 3: USD 21500

Năm 1: USD 20500

Năm 2: USD 21500

Năm 3: USD 22500

Các phí khác hằng năm (Bắt buộc) Annual registration fee: USD 2000

Singapore Visa: USD 200/ Visa Dubai: USD 950

Bảo hiểm: USD 300 – USD 550

Books, course materials, cases, simulations  and Out of classroom activities: USD 1,500 – 1900/ năm

Annual registration fee: USD 2000

Singapore Visa: USD 200/ Visa Dubai: USD 950

Bảo hiểm: USD 300 – USD 550

 

Books, course materials, cases, simulations  and Out of classroom activities: USD 1,500 – 1900/ năm

Annual registration fee: USD 2000

Visa Úc: Level 1- Sinh viên tự chi trả

Bảo hiểm: USD 550/ năm

Books, course materials, cases, simulations  and Out of classroom activities:– 1900/ năm