Trung Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, thông báo về nguồn học bổng từ Quỹ của “Diễn đàn Giáo dục Châu Á” (Education Forum for Asia – ASIA EDU) đến các ứng viên quan tâm:

Ngành học: Học bổng có giá trị với các ngành học được đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các ngành học, mời bạn tham khảo tại đây.

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Khóa học ngôn ngữ.

Cụ thể: Đại học Hồ Nam tuyển chuyên ngành thực tập sinh phổ thông hoặc sinh viên đại học, Đại học Bắc Kinh tuyển thực tập sinh phổ thông và thực tập sinh cao cấp, Đại học Macau , Đại học Công nghệ Macau, Học viện Khoa học Kỹ thuật Macau và Học viện Du lịch Macau tuyển sinh viên bậc Cử nhân, ĐH Kinh tế Thương mại Thủ đô tuyển Thực tập sinh ngôn ngữ, ĐH Sư phạm Thủ đô tuyển sinh viên bậc Cử nhân, Nghiên cứu sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Số lượng học bổng: từ 01-20 học bổng miễn học phí và hỗ hỗ trợ chỗ ở (tùy thuộc vào chương trình và cơ sở giảng dạy ứng viên lựa chọn).

Cụ thể, Đại học Sư phạm Hồ Nam cấp 05 học bổng trong  01 kỳ hoặc 01 năm học; Đại học Bắc Kinh cấp 05 học bổng; Quỹ giáo dục Macau cấp 05 suất học bổng (sinh viên có thể theo học tại Đại học Macau , Đại học Công nghệ Macau, Học viện Khoa học Kỹ thuật Macau và Học viện Du lịch Macau); Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô cấp 05 học bổng và Đại học Sư phạm Thủ đô không giới hạn chỉ tiêu học bổng.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong vòng 01 kì hoặc 01 năm học hoặc cấp đủ thời gian đào tạo cơ bản (như Quỹ giáo dục Macau). Ứng viên có thể tiếp tục nhận học bổng các năm học sau đó nếu ứng viên có thành tích học tập tốt.

Giá trị học bổng: Giá trị học bổng tùy thuộc vào khóa học và cơ sở giáo dục sinh viên lựa chọn. Với đại học Sư phạm Hồ Nam, sinh viên sẽ được miễn học phí và phí đăng ký, cấp hỗ trợ sinh hoạt phí 600 NDT/ tháng. Với các trường đại học khác, ứng viên sẽ được miễn học phí.

Yêu cầu:

- Với Đại học Sư phạm Hồ Nam: Ứng viên cần là người nước ngoài có sức khỏe tốt, có học lực từ năm thứ nhất đại học trở lên, tuổi đời không quá 45 tuổi.Ứng viên sẽ được học bằng tiếng Trung và sau đó có thể đủ khả năng để học chuyên ngành.
- Với Đại học Bắc Kinh: Ứng viên cần là người nước ngoài có sức khỏe tốt, có học lực từ năm thứ nhất đại học trở lên, tuổi đời không quá 45 tuổi.Ứng viên sẽ được học bằng tiếng Trung và sau đó có thể đủ khả năng để học chuyên ngành. Bên cạnh đó, các cá nhân dự tuyển học bổng Thực tập sinh cao cấp phải là những người làm công tác nghiên cứu hoặc đang học Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, tuổi đời không quá 50 tuổi.
- Với quỹ giáo dục Macau, Học bổng cấp đủ cho cả quá trình đào tạo cơ bản đối với bậc ĐH. Sinh viên không được phép lưu ban, nếu lưu ban sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận học bổng. Ứng viên sẽ được học bằng tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Bồ Đào Nha.

Hạn chót nộp hồ sơ:

08/4/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi thư đăng kí dự tuyển vào địa chỉ email: china@vied.vn (tiêu đề thư emai là họ tên ứng viên – tên trường đăng kí dự tuyển – tên chuyên ngành đăng ký học có trong danh mục chuyên ngành của trường – địa chỉ email viết không có dấu). Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ thông báo cho các ứng viên được lựa chọn để ứng viên hoàn tất hồ sơ cần thiết bằng tiếng Anh/tiếng Trung theo yêu cầu để gửi sang Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để cơ quan này giúp đỡ đàm phán với các trường Trung Quốc cấp học bổng.

Xem thêm thông tin: