Quantum-software

Tập đoàn phần mềm lượng tử (QSC) cấp học bổng sau tiến sĩ Ada Lovelace cho 3 năm học.

Học bổng nhằm mục đích tìm kiếm các nhà nghiên cứu nữ tài năng

“Tính toán lượng tử sẽ được dùng và cho phép các thuật toán trong các thiết bị lượng tử ngày càng tinh vi. Trong vòng 100 năm tính toán lượng tử sẽ trở thành phương pháp hóa học và khoa học nguyên vật liệu chủ chốt ”. Trích dẫn đầy ấn tượng này từ người đoạt giải Nobel Frank Wilczek [Wil16] tác động đến ý tưởng của rất nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, nhưng chúng ta có thể không phải đợi trong 100 năm.

Bậc học: Chương trình sau tiến sĩ

Ngành học: QSC hoạt động xoay quanh ba đề tài phát triển thuật toán: tính toán lượng tử, mạng xã hội lượng tử, mã hóa lượng tử. Ở đề tài phần cứng thứ tư, phòng thí nghiệm sẽ cung cấp một mạng lưới tính toán lượng tử phân tán liên kết ba địa điểm của QSC và The Hague, để kiểm tra các bản thiết kế phát sinh từ ba đề tài phần mềm.

Giá trị học bổng: Giấy mời/ hợp đồng cho 3 năm học sẽ là một trong những đối tác QSC, theo điều khoản tuyển dụng của Đại học Dutch hoặc tổ chức nghiên cứu. Mức lương, phụ thuộc vào kinh nghiệm, sẽ xấp xỉ trong khoảng 3300 và 4852 euro/ tháng, cộng với tiền thưởng tháng hai lần mỗi năm.”

Số lượng học bổng: Không giới hạn

Đối tượng: Học bổng có sẵn cho sinh viên quốc tế

Học bổng có giá trị tại Hà Lan

Yêu cầu:

Ứng viên có thể được đề cử theo 2 cách sau:

  • Đề xuất bởi một trong những nhà nghiên cứu cao cấp của QSC
  • Đơn ứng tuyển của ứng viên, kèm theo một lá thư hỗ trợ từ một nhà nghiên cứu cao cấp của QSC.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cầu bằng chứng về khả năng tiếng Anh ở trình độ cao hơn được yêu cầu bởi nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển:trong cả 2 trường hợp, đề xuất nên bao gồm:

  • CV và danh sách các ấn phẩm
  • Mô tả đề xuất nghiên cứu
  • Mô tả về sự gắn bó với  QSC (vị trí yêu thích, công tác viên)
  • Tên của 3 nhà khoa học có thể liên hệ cho thư giới thiệu

Ứng viên có thể gửi đơn ứng tuyến tới văn phòng QSC. Email office-at-quantumsc.nl.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây