university-of-gothenburg

Khoa Hóa học và Sinh học phân tử, Đại học Gothenburg đang trao học bổng Sau Tiến sĩ Mammalian meiosis bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Toạ lạc tại Chalmers (Campus Johanneberg) và Phòng thí nghiệm Lundberg tại Medicinareberget. Phòng Khoa có trình độ nghiên cứu và chất lượng giáo dục cao từ quy mô nguyên tử và phân tử thông qua các tế bào cho toàn bộ sinh vật. Nhiều hiện tượng đã được Khoa nghiên cứu thể hiện sự tương tác hóa học và sinh học giữa các phân tử trong môi trường tự nhiên của chúng ta và trong các vật sống.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình Sau Tiến sĩ.

Đối tượng học bổng: Ứng viên sẽ nghiên cứu các trạng thái nhiễm sắc thể trong động vật có vú bằng phương thức kết hợp các phương pháp sinh học và sinh hóa tế bào sử dụng chuột làm hệ thống mô hình. Phân tích sẽ bao gồm CRISPR / Cas9, Cre-loxP, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, RNAseq và hóa sinh.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm thời gian 12 tháng và có thể lên đến tối đa là 24 tháng.

Số lượng học bổng: Số lượng chưa xác định

Học bổng có thể được nhận tại Thụy Điển

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Để đủ điều kiện nhận học bổng sau khi được xác nhận phải có bằng tiến sĩ trong một lĩnh vực có liên quan. Ứng viên không làm việc tại Đại học Gothenburg trong vòng hai năm qua.

Vui lòng nêu rõ kinh nghiệm, kiến thức hoặc khả năng cần thiết để phục vụ nghiên cứu. Hãy nhớ rằng học bổng không phải là công việc và những chứng chỉ có thể sẽ khác so với yêu cầu của bạn

Yêu cầu tiếng Anh: Cấp độ B / 6 hoặc tương đương. Vui lòng đọc những điều kiện tương tự tại Đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký, bao gồm số tham chiếu, sẽ được gửi qua e-mail cho người giám sát và phải bao gồm những điều sau đây:

  • CV
  •  Thư cá nhân nêu rõ lý do tại sao ứng viên lại phù hợp với nghiên cứu (tối đa một trang)
  • Danh sách các ấn phẩm nghiên cứu.
  • Tham khảo (2)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: