CNIO

Chương trình Sáng kiến “Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Tây Ban Nha (CNIO) và những người bạn” được đề xuất vào tháng 11/2014, với mục đích khuyến khích tấm lòng hảo tâm từ các cá nhân cũng như đóng góp vật chất và tinh thần cho nguồn quỹ từ thiện của Trung tâm, từ đó giúp xã hội thêm gần nhau hơn.

Nhờ có quỹ từ thiện này, chúng tôi đã tổ chức chương trình hợp đồng đào tạo Sau đại học dành cho các bác sĩ đến từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới có cơ hội được tham gia nghiên cứu chuyên sau tại khuân viên của trung tâm.

Đợt tuyển sinh đầu tiên của chương trình sẽ dành cho 2 ứng viên với thời hạn hợp đồng làm việc là 2 năm.

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31/05/2017. Ứng viên sẽ bắt đầu làm việc kể từ tháng 7 năm 2017.

Yêu cầu:

Xem tại trang thông tin chính thức.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại đây: https://www.cnio.es/ing/cursos/convocatoria-postdoctoral-amigos-cnio-form.asp

Sơ yếu lí lịch phải có độ dài không quá 5 trang. Ứng viên phải chịu trách nhiệm về sự chính xác và đầy đủ của thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký. Đơn đăng ký không đầy đủ thông tin sẽ không được chấp nhận. Mỗi ứng viên chỉ được nộp 1 đơn đăng ký duy nhất. Nếu ứng viên nộp nhiều hơn 1 đơn đăng ký về trung tâm, đơn đăng ký gửi cuối cùng sẽ được lựa chọn.

Xem thêm thông tin:

Trang thông tin chính thức

Nhân tin học bổng qua Email: