delft

Đại học công nghệ Delft cung cấp các chương trình học học bổng xuất sắc cho sinh viên quốc tế. Học bổng Justus & Louise Van Effen là một trong số đó với mục đích hỗ trợ các sinh viên quốc tế xuất sắc có mong muốn theo học Thạc sĩ tại trường.

Bậc học: Thạc sĩ

Địa điểm: Hà Lan

Trường học: TU Delft, Hà lan

Khóa học bắt đầu vào tháng 9, 2017

Ngành học: Tất cả các chương trình Thạc sĩ có chương trình giảng dạy tại trường

Số lượng học bổng: 2 suất mỗi khoa

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ toàn phần học phí chương trình Thạc sĩ tại TU Delft và chi phí ăn ở trong 2 năm.

Yêu cầu:

Ứng viên phải là sinh viên quốc tế xuất sắc đã được chấp nhận nhập học chương trình Thạc sĩ tại TU Delft, với điểm tích lũy GPA bậc Cử nhân (của một trường Đại học quốc tế được công nhận) đạt ít nhất 80% trên thang điểm tối đa.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/12 (hằng năm)

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn hiện tại đã đóng.

Ngoài các tài liệu thông thường được yêu cầu trong đơn xin học bổng, ứng viên phải nộp thêm một Đơn xin học bổng giải thích lí do ứng viên mong muốn được nhận học bổng. Để được xem xét trao tặng học bổng, ứng viên cần hoàn thành và nộp đơn xin học bổng cho chương trình Thạc sĩ trước 01/12 mỗi năm.

Ứng viên nên truy cập đường dẫn gốc (phía dưới) để đọc kĩ các thông tin chi tiết về phương thức ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Chi tiết học bổng chính thức xem tại đây.