Kent-State-Arch

Trường đại học Kent State (Mỹ) đang nhận đơn ứng tuyển cho suất học bổng xuất sắc dành cho bậc đại học (Undergraduate Merit-Based Scholarship) (Không yêu cầu bài kiểm tra để xét tuyển).

Học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ.

DA44_034_0

Định hướng của trường Kent State University là trở thành một cộng đồng của những thành phần thay đổi - những người có cam kết học hỏi theo những tư tưởng vĩ đại, có tiếng nói đầy ý nghĩa và đem lại những kết quả có giá trị để làm xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Mọi ngành học được đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển cho chương trình học bổng này.

Giá trị học bổng: Học bổng trao 1 lần có giá trị từ 5.000 USD đến 15.000 USD sẽ được trao cho ứng viên được chọn cho học bổng xuất sắc này.

Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể.

Học bổng sẽ được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

*Yêu cầu ứng tuyển cho học bổng:

  • Sinh viên quốc tế phải có điểm GPA tối thiểu là 3.0/4.0
  • Là tân sinh viên bậc đại học, được nhận vào trường đại học Kent State vô điều kiện.

*Yêu cầu khi đăng ký cho chương trình học đại học:

- Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải có bằng cấp bậc học trước đó.

- Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Tất cả các ứng viên bậc đại học phải có 1 trong các bằng cấp dưới đây:

  • TOEFL đạt tối thiểu là 525 (71 điểm cho hình thức thi Internet), hoặc
  • MELAB tối thiểu 75 điểm, hoặc
  • IELTS 6.0, hoặc
  • PTE Academic 48, hoặc
  • Hoàn thành ELS bậc 112 Chương trình chuyên sâu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

1/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Sinh viên sẽ được tự động xét học bổng nếu họ đăng ký trước hạn chót.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: