delft

Trường Đại học Công nghệ Delft mang đến rất nhiều suất học bổng xuất sắc cho sinh viên quốc tế. Học bổng Justus & Louise van Effen là một trong những suất học bổng này và nó hướng đến việc tài trợ tài chính cho các sinh viên Thạc sĩ khoa học quốc tế đang muốn học tại trường Đại học Công nghệ Delft.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Bất kì chương trình thạc sĩ khoa học tự nhiên nào tại trường (MSc)

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần hoặc học bổng một phần

Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế xuất sắc được nhận vào một trong những chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học tự nhiên của Trường Đại học Delft.
  • Có bằng cử nhân với điểm trung bình tích luỹ (GPA) đạt từ 80% trở lên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/12/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/10/2016

Ngoài các tài liệu thông thường khi nộp hồ sơ cho một chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, bạn phải nộp thêm một Đơn xin học bổng, trong đó nêu rõ lý do tại sao bạn xin học bổng này.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo trước ngày 15/03/2017.

Vui lòng truy cập trang web chính thức của học bổng để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm thông tin:

Xem tại đây.