Hunter-east-side-vic

Ứng tuyển cho học bổng đại học và sau đại học. Đại học Victoria Wellington vui mừng thông báo Học bổng Victoria Tongarewa cho sinh viên năm nhất mới.

Học bổng dành cho các ứng viên quốc tế theo đuổi chương trình cấp bằng đại học và sau đại học tại trường đại học.

Là trường đại học lâu đời nhất ở New Zealand, Đại học Victoria Wellington nổi tiếng với các chương trình về luật và một số ngành khoa học nhân văn. Trường luôn được xếp hạng trong số các trường đại học tốt nhất thế giới.

Tại sao tại Đại học Victoria Wellington - Trường đại học thúc đẩy ứng viên suy nghĩ độc lập và truyền cảm hứng để thành công. Trường cung cấp một phạm vi rộng đặc biệt của chương trình đại học và sau đại học và cộng đồng học thuật xuất sắc với tầm nhìn toàn cầu.

  • Bậc học: chương trình đại học và sau đại học
  • Môn học: tất cả các môn học yêu cầu bời nhà trường
  • Giá trị học bổng:

10 học bổng trị giá 10.000 đô la New Zealand sẽ dành cho cả ứng viên đại học và sau đại học.

9 học bổng trị giá 5.000 đô la New Zealand sẽ dành cho các ứng viên sau đại học.

Học bổng sẽ được trả vào học phí

  • Số lượng học bổng: 19 học bổng
  • Quốc tịch: sinh viên quốc tế
  • Học bổng có thể được nhận tại New Zealand

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải là sinh viên quốc tế nộp toàn bộ lệ phí chưa hoàn thành giáo dục trung học tại một trường trung học ở New Zealand hoặc có bằng cấp điều kiện tiên quyết tại Đại học Victoria Wellington.

Yêu cầu nhập học: để được cân nhắc cho học bổng, ứng viên cần ứng tuyển nhập học vào trường.

Yêu cầu ngôn ngữ: tất cả ứng viên phải đạt được yêu cầu về tiếng Anh

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/5/2019, 31/10/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức: ứng viên đủ điều kiện có thể ứng tuyển trực tuyến cho học bổng

Tài liệu cần thiết:Ứng viên phải nộp một tuyên bố cá nhân nêu rõ lý do tại sao bạn muốn học tại Đại học Victoria, mục tiêu học tập và lý do bạn nên nhận học bổng, bất kỳ vị trí lãnh đạo và chi tiết về sự tham gia của bạn vào trường hoặc cộng đồng của bạn, bảng điểm đầy đủ, tài liệu liên quan khác liên quan đến loại bằng cấp

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: