A general view of Exeter University, Exeter, Devon.

Đưa sự nghiệp của ứng viên lên một tầm cao mới với Đại học Exeter. Exeter rất vui mừng được cung cấp Học bổng đại học Xuất sắc Toàn cầu.

Chương trình có sẵn cho các sinh viên xuất sắc nộp lệ phí quốc tế sẽ đăng ký tham gia khóa học đầu tiên vào tháng 9 năm 2019.

Là một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới, Đại học Exeter cung cấp nghiên cứu về khoa học, khoa học xã hội, kinh doanh, nhân văn và nghệ thuật. UE cung cấp một loạt các bằng cấp ở tất cả các cấp.

Tại sao là Đại học Exeter? Exeter luôn cung cấp việc giảng dạy, học tập và kết quả xuất sắc cho học sinh của họ. Tại Exeter, 95% sinh viên tốt nghiệp được học thêm sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Giá trị học bổng: Đại học Exeter sẽ cung cấp một số giải thưởng trị giá hơn 1,5 triệu bảng (mỗi giải thưởng trị giá 5000 bảng Anh) được giảm học phí quốc tế vào năm đầu tiên 2019.

Yêu cầu:

Ứng viên quốc tế cho các chương trình trong các ngành sau đây đủ điều kiện để áp dụng.

  • Đại học Khoa học Đời sống & Môi trường: Khoa học sinh học bao gồm Hành vi Động vật, Hóa sinh, Sinh học và Hóa dược, Sinh học Bảo tồn, Sinh học Tiến hóa, Sinh học Biển, Động vật học; Địa lý bao gồm Khoa học Môi trường và Khoa học Con người; Khoa học tự nhiên; Tâm lý học; Khoa học thể thao và sức khỏe
  • Trường Y: Khoa học Y khoa bao gồm BSc Khoa học Y khoa về Genomics hoặc Môi trường và Sức khỏe Con người, BSc Sport và Tập thể dục Khoa học Y tế hoặc Khoa học Thần kinh BSc; ThS điều dưỡng
  • Trường Kinh doanh: Trong Kế toán - Kế toán & Tài chính BSc, Kế toán & Kinh doanh BSc; Trong Kinh doanh - BA Business & Management, BA Management with Marketing, BSc Business (được giảng dạy tại khuôn viên Penryn của chúng tôi tại Cornwall); Trong Kinh tế - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Kinh tế, Cử nhân Kinh tế với Kinh tế lượng, Cử nhân Kinh tế và Tài chính, Cử nhân Kinh tế và Chính trị
  • Ứng viên đạt GCE A level AAB hoặc International Baccalaureate 34 điểm hoặc tương đương trong một chương trình giảng dạy được công nhận khác sẽ được xem xét

Yêu cầu nhập học: Thí sinh phải có bằng cấp ‘A hoặc bằng tú tài quốc tế..

Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên sẽ cần phải có kỹ năng tiếng Anh vững (xem các yêu cầu về tiếng Anh).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/6/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Một đơn ứng tuyển riêng biệt là không cần thiết. Ứng viên sẽ tự động được xem xét cho giải thưởng nếu đăng ký một khóa học đại học. Ứng viên phải nộp đơn đăng ký đầy đủ để được nhận vào ngày kết thúc tại một trong các trường Khoa học Đời sống & Môi trường, Trường YTrường Kinh doanh.

Tài liệu hỗ trợ: Không có tài liệu được yêu cầu. Ứng viên có thể được yêu cầu nộp tại thời điểm nhập học. Xem thêm tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: