Walailak University logo

Đại học Walailak cung cấp học bổng bậc Cử nhân dành cho ứng viên quốc tế xuất sắc, học lấy bằng Cử nhân theo chương trình 4 năm bắt đầu vào năm học 2018 (08/2018-07/2019), nhằm mục đích khuyến khích các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc ứng tuyển và học tập tốt trong vòng 4 năm.

Walailak University

Đại học Walailak là trường đại học toàn diện (với 1 lượng lớn ngành học) nhằm đáp ứng nhu cầu người dân Thái Lan. Cử nhân của Đại học Walailak hội tụ đủ các kiến thức thực tiễn, khả năng cạnh tranh, khả năng nhận thức toàn diện và khả năng về công nghệ, cũng như phẩm chất đạo đức tốt. Mọi hoạt động được thiết kế nhằm nâng cao sự độc đáo của Đại học Walailak với mục tiêu cuối cùng là trở thành “Tâm điểm giáo dục Châu Á” - nơi công dân toàn cầu có thể tích lũy về tri thức, các kinh nghiệm chuyên sâu và văn hóa.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Học bổng dành cho sinh viên học chương trình Cử nhân 4 năm thuộc các chương trình quốc tế sau, bắt đầu từ năm học 2018 (08/2018-07/2019):

 • Bachelor of Business Administration in Logistics Analytics and Supply Chain Management (Cử nhân Quản trị kinh doanh ngành Phân tích Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng),
 • Bachelor of Arts in Public Affairs (Cử nhân ngành Công vụ (Arts in Public Affairs)),
 • Bachelor of Engineering in Digital Innovation Engineering (Cử nhân Kỹ thuật ngành Kỹ thuật số hóa đổi mới).

Giá trị học bổng:

 • Học bổng toàn phần và một phần tới các sinh viên đủ tiêu chuẩn.
 • Mỗi học bổng toàn phần có giá trị khoảng 40,000-60,000 US$ cho 4 năm, gồm học phí, phí chỗ ở và trợ cấp hàng tháng.
 • Học bổng một phần sẽ ở dạng khoản miễn giảm học phí.

Số lượng học bổng: 15.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Thái Lan.

Yêu cầu:

 • Ứng viên đã hoàn thành chương trình lớp 12 hoặc bằng tương đương bằng Phổ thông.
 • Điểm trung bình bậc Phổ thông (GPA) tối thiểu tương đương không dưới 3.5 trên thang điểm 4.
 • Đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh tương đương TOEFL IBT 61, IELTS 6.0 hoặc các điểm tiêu chuẩn tương đương khác.
 • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần cung cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh đạt mức cao hơn so với yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên cần gửi tài liệu đăng ký qua email.
 • Tài liệu cần có:
  • Ứng viên cần ứng tuyển cho 1 trong các chương trình lấy bằng WUIC trước khi ứng tuyển học bổng. Ứng viên cần hoàn thành đơn trực tuyến tại Đây.
  • Đính kèm thư giới thiệu từ Hiệu trưởng trường Phổ thông, ghi rõ chi tiết liên hệ của người chứng nhận.
  • Thư bày tỏ nguyện vọng (trong 1 trang) về chương trình ứng viên lựa chọn và sự thích hợp của ứng viên với chương trình.
 • Các tài liệu trên nếu không được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thái cần được dịch sang tiếng Anh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.