Yonsei_basic_symbol

Đại học Yonsei (Yonsei University) hiện đang mở đơn ứng tuyển cho học bổng UIC Scholarship. Ứng viên trong và ngoài Hàn Quốc đều có thể ứng tuyển.

Đại học Yonsei là trường đại học nghiên cứu tư nhân nằm ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong ba trường SKY - bộ ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần cung cấp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình học.

Bậc học: Các chương trình đào tạo tại trường.

Ngành học: Các ngành học đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Toàn phần, bán phần, 1/3 học phí, v.v.

Đối tượng: Ứng viên Hàn Quốc và quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Hàn Quốc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

 • Yêu cầu chung: Hoàn thành tối thiểu 12 tín chỉ trong học kỳ mùa Xuân 2018. Ứng viên không được phép nhận học bổng UIC Scholarship cùng lúc với các học bổng khác, trừ học bổng được tài trợ bởi Qũy hỗ trợ sinh viên Hàn Quốc (Korea Student Aid Foundation).
 • Học bổng tài năng (merit based): GPA học kỳ mùa Xuân 2018 xếp loại xuất sắc.
 • Học bổng hỗ trợ tài chính (need-based) : GPA học kỳ mùa Xuân 2018 từ 2.5 trở lên.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần cung cấp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 20/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên ứng tuyển học bổng hỗ trợ tài chính (need-based) cần nộp các giấy tờ sau:

Ứng viên Hàn Quốc:

 • Đơn ứng tuyển học bổng (đính kèm) bằng tiếng Anh.
 • Các giấy tờ chứng minh tình hình tài chính khó khăn của gia đình (xác nhận phá sản, nợ, thất nghiệp, chế độ nhập học lâu dài của một thành viên trong gia đình, v.v)
 • Ứng viên không cần phải nộp hóa đơn giảm thuế thu nhập, xác nhận hoàn tất thanh toán bảo hiểm y tế và xác nhận nộp thuế từ cơ quan thuế ở địa phương. Ứng viên phải ứng tuyển học bổng quốc gia (loại I và II). Yêu cầu học bổng quốc gia không nằm  trong kì thi ứng tuyển cho các học bổng cạnh tranh.

Ứng viên ngoài Hàn Quốc:

Nộp các giấy tờ sau bằng tiếng Anh:

 • Đơn ứng tuyển học bổng (đính kèm).
 • Tờ khai thuế từ cả ứng viên và cha mẹ hoặc người giám hộ.
 • Tờ khai thu nhập của cả ứng viên và người giám hộ trong 6 đến 12 tháng gần nhất.
 • Các giấy tờ khác chứng minh nhu cầu hỗ trợ tài chính.

Ghi chú:

Sinh viên có trách nhiệm cung cấp đủ bằng chứng chứng minh nhu cầu hỗ trợ tài chính. Càng có nhiều giấy tờ chứng minh cụ thể, ứng viên càng có cơ hội trúng tuyển cao hơn. Ứng viên được khuyến khích nộp bản sao thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng trong 6 tháng gần nhất (khuyến khích 12 tháng), hợp đồng thuê nhà, xác nhận thất nghiệp hoặc phát sản của người giám hộ, tờ khai thuế thu nhập và thuế bất động sản của ứng viên và người giám hộ. Tất cả các giấy tờ phải được viết hoặc dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.

Ứng tuyển online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: