Products

Đại học London đang giảng dạy bậc Thạc sĩ về Nhân quyền thông qua học trực tuyến. Học bổng có sẵn cho sinh viên quốc tế.

Đại học London là một trường đại học nghiên cứu thuộc liên bang tại London, Anh. Trường đại học được thành lập ban đầu bởi một trong những điều lệ của Hoàng gia vào năm 1836, là một trong ba trường đạt danh hiệu trường đại học lâu đời thứ ba ở Anh.

Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh thông thạo. Do đó, đơn xin học bổng cần phải được viết bằng tiếng Anh.

Bậc học: Học bổng được trao để học chương trình thạc sĩ bằng cách học từ xa.

Đối tượng học bổng: Học trực tuyến bậc Thạc sĩ Nhân quyền với sự hỗ trợ của học bổng Convocation.

Giá trị học bổng: Học bổng Convocation sẽ bao gồm các khoản phí phải trả cho Đại học London giá trị 7.500 bảng. Không bao gồm chi phí thi sát hoạch hoặc bất kỳ chi phí nào khác hoặc do nhu cầu cá nhân của ứng viên (chẳng hạn mua thêm vật liệu hoặc thiết bị điện tử). Ứng viên phải đảm bảo họ có thể trang trải các chi phí đó từ các nguồn tài chính khác.

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Số lượng không được cung cấp.

Học bổng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Ứng viên đã nộp một hồ sơ đã được hoàn thành để nghiên cứu chương trình Thạc sĩ

Đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn cho chương trình Thạc sĩ

Ứng viên phải chứng minh thành tích học tập xuất sắc ở bậc đại học  / hoặc xuất sắc trong kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực nhân quyền.

Xin lưu ý: Sinh viên đã nộp đơn vào Đại học London không thể nộp đơn học bổng này.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 10/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Tải xuống và hoàn thành mẫu đơn

Gửi đơn xin học bổng cho bậc học ứng viên đã chọn thông qua trang chủ của khoá học.

Tải mẫu đơn xin học bổng đã được hoàn thành theo Mẫu đỡ xin học bổng của trường.

Nhà trường chỉ chấp nhận duy nhất những đơn xin học bổng đã hoàn thành của ứng viên .

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: