kc-2

King’s College và TRACE International sẽ trao một suất học bổng TRACE để theo học LLM (Thạc sĩ Luật) năm học 2017-18. Ứng viên từ các quốc gia đang phát triển có thể nộp hồ sơ.

TRACE International và TRACE Incorporated là hai tổ chức riêng biệt với một sứ mệnh chung là thúc đẩy minh bạch thương mại toàn cầu bằng việc hỗ trợ nỗ lực tuân thủ pháp luật của các công ty đa quốc gia và các bên trung gian

Ứng viên học bổng bổng cần thể hiện được đam mê trong lĩnh vực luật hình sự và nỗ lực chống tham nhũng.

Bậc học: Thạc sĩ Luật, tập trung thúc đẩy sự minh bạch thương mai toàn cầu và nâng cao chuẩn mực tuân thủ luật pháp chống hối lộ.

Ngành học: Sinh viên nhận học bổng TRACE tham gia các khóa học liên quan, trọng tâm là các lớp luật hình sự, luật quốc tế, điều luật, pháp trị và phát triển kinh tế, và viết luận án LLM về một chủ đề liên quan đến luật hình sự và chống tham nhũng, ví dụ như các khía cạnh quốc tế (international aspects).

Đối tượng: Ứng viên từ các quốc ga đang phát triển có thể nộp hồ sơ (trong đó có Việt Nam)

Giá trị học bổng: Chi trả toàn bộ phí học tập tại trường và phí cấp dưỡng, và có thể hỗ trợ chi phí ứng tuyển và visa. Thêm vào đó, người được nhận học bổng TRACE sẽ có cơ hội tương tác với các công ty thành viên của TRACE trong thời gian học tại Cambridge.

Yêu cầu:

  • Ứng viên cần thể hiện được đam mê trong lĩnh vực luật hình sự và nỗ lực chống tham nhũng.
  • Học bổng hỗ trợ toàn phần cho sinh viên các quốc gia đang phát triển để theo học LLM chuyên về thúc đẩy sự minh bạch thương mai toàn cầu và nâng cao chuẩn mực tuân thủ luật pháp chống hối lộ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

07/01/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần gửi đơn ứng tuyển hoàn chỉnh cùng các thông tin được yêu cầu đến Graduate Tutor tại King’s College, Cambridge CB2 1ST  , hoặc qua email đến graduate.tutor@kings.cam.ac.uk trước 07/01/2017. Thư giới thiệu cần được gửi đến cùng địa chỉ trên, từ chính người viết thư.

Đơn ứng tuyển: Word format, PDF Format

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức

Nguồn

Nhân tin học bổng qua Email: