Uni-Hamburg1

Đại học Hamburg (Đức) hân hạnh giới thiệu đến sinh viên quốc tế  các suất học bổng tốt nghiệp. Quỹ có giá trị tối đa là 12 tháng, hỗ trợ sinh viên hoàn thành các bằng cấp quốc gia: Diplom, Magister, Staatsexamen.

Trường Đại học Hamburg (HAW Hamburg) là một trong những trường đại học lớn nhất ở Đức.

universities-hamburg-2

Học bổng nhằm giúp động viên các sinh viên đang theo học tại đại học Hamburg. Các ứng viên phải hoàn thành chương trình học ngoài nước Đức hoặc đã tốt nghiệp từ 1 Studienkolleg, ứng viên không phải công dân nước Đức thường sẽ được yêu cầu phải thỏa các yêu cầu về năng lực tiếng Anh để có thể theo học tại trường.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Mọi ngành học được đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển cho học bổng này.

Giá trị học bổng: Tối đa là 450 Euro một tháng và kéo dài tối đa 12 tháng.

Số lượng học bổng: Không rõ số lượng.

Học bổng có thể được nhận tại Đức.

Yêu cầu:

Các sinh viên quốc tế bậc đại học đang theo học tại trường (Các sinh viên không thuộc quốc tịch Đức) và thu nhập hàng tháng không quá 450 Euro.

Yêu cầu đăng ký chương trình học bậc đại học:

  • Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải có bằng cấp của bậc học trước đó.
  • Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh theo mức độ được quy định tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

1/10/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hình thức ứng tuyển là trực tuyến.

Ứng viên phải cung cấp các tài liệu sau:

  • CV.
  • Bài luận.
  • Bảng kế hoạch.
  • Bảng đánh giá đề tài từ người hướng dẫn.

Ứng viên phải tải lên các văn bản trên thông qua sử dụng công cụ ứng tuyển trực tuyến.

* Tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: