nottingham-uni

Đại học Nottingham, Anh Quốc hân hạnh mang đến chương trình học bổng toàn phần của Hiệu trưởng trường Đại học Nottingham, Anh Quốc dành cho sinh viên quốc tế có thành tích nghiên cứu xuất sắc đã đăng ký nhập học vào chương trình đào tạo của các Khoa bộ môn như Khoa Nghệ thuật, Khoa Y dược và Khoa học Sức khỏe, Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Khoa học xã hội.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Nottingham, Anh Quốc .

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ nghiên cứu (Research program)

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại trường

Số lượng: 38 suất.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ 3 năm học.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ hỗ trợ 100% học phí.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Được xếp loại là sinh viên quốc tế khi tham gia đóng học phí
  • Đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Nghiên cứu toàn thời gian tại khuân viên Đại học Nottingham khai giảng vào khoảng thời gian giữa 01/10/2017 và 01/02/2018, thuộc tất cả các lĩnh vực ngoại trừ Công nghệ Cơ khí.

Hạn chót nộp hồ sơ:

10/03/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ sau: http://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/application-process/how-to-apply.aspx

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức