Đại học Lancaster hiện đang cung cấp học bổng sau đại học cho ứng viên quốc tế muốn học Thạc sĩ hoặc Tiến sỹ trong Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội.

Related image

Đại học Lancaster là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Lancaster, Lancashire, Anh.

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành thuộc Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau đây :

Nghệ thuật | Viết Sáng Tác | Tội phạm học | Thiết kế | Ngôn ngữ tiếng Anh | Văn học Anh | Môi trường, Văn hoá & Xã hội | Ngôn ngữ & Văn hoá | Phim | Nghiên cứu về Giới và Phụ nữ | Lịch sử | Luật | Ngôn ngữ học | Nghiên cứu Văn hoá và Truyền thông | Âm nhạc | Triết học | Chính trị | Nghiên cứu Tôn giáo | Nhân chủng học Xã hội | Công tác Xã hội | Xã hội học | Nghiên cứu sân khấu.

Giá trị học bổng: Học bổng được trao dựa theo mức quy định dành cho học bổng dạng bursary cộng với khoản trợ cấp tương đương 15,000 bảng Anh.

Đối tượng: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch.

Số lượng học bổng: Có nhiều loại học bổng khác nhau.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

 • Ứng viên nhận được thư mời nhập học.
 • Ứng viên phải đăng ký theo học chương trình tiến sĩ tại Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội.
 • Ứng viên phải đáp ứng  điều kiện về quốc gia được hỗ trợ , sau đó sẽ được xem xét các điều kiện cần tiếp theo khác của chương trình.
 • Học bổng nghiên cứu của khoa được thực hiện theo tiến độ sinh viên bắt buộc phải đạt được  và có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào nếu không đạt yêu cầu.
 • Học bổng sẽ không được thanh toán cho những người đã có học bổng của Hội đồng Nghiên cứu Anh Quốc, hoặc tương đương. Khoa sẽ bảo lưu quyền giữ lại phần không được thanh toán của bất kỳ học bổng nào trong trường hợp chủ sở hữu thành công trong việc bảo đảm nguồn tài trợ bên ngoài thay thế bất cứ lúc nào trong thời gian học bổng.
 • Ứng viên được yêu cầu phải đảm nhận công việc tại Khoa theo điều kiện của giải thưởng. Thời gian làm việc khác nhau tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ:
  • 0 giờ mỗi tuần nếu chỉ nhận hỗ trợ học phí.
  • Học phí cộng thêm trợ cấp 5,000£ :  3 giờ mỗi tuần.
  • Học phí cộng với trợ cấp trên  5,000£ : 6 giờ mỗi tuần.
 • Các ứng viên muốn hoãn thời gian bắt đầu chương trình của họ phải nộp đơn bằng văn bản cho Phó Giám đốc Chương trình Sau đại học để được xem xét. Bất kỳ đơn bảo lưu ngoài tháng 01 năm 2019 sẽ khiến ứng viên mất  cơ hội nhận học bổng cho năm học đó.
 • Nếu ứng viên không thể nhận giải thưởng trong năm đã nộp đơn thì  học bổng sẽ bị huỷ bỏ và họ sẽ phải nộp đơn lại vào năm sau. Các ứng viên nên thông báo cho Văn phòng Tuyển sinh Sau đại học về quyết định của họ trong thời gian sớm nhất, bằng văn bản, bằng thư hoặc e-mail.
 • Nếu  ngừng học hoặc bị loại trừ khỏi chương trình học sau khi đăng ký sẽ phải trả lại một phần của khoản tiền. Số tiền này sẽ được tính trên cơ sở tỷ lệ.
 • Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh có thể phải cung cấp chứng chỉ kiểm tra tiếng Anh hợp lệ như IELTS, Pearson Test of English, Academic, (PTE) hoặc Cambridge English: Proficiency (CPE).

Hạn chót nộp hồ sơ:

02/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

ứng viên nộp đơn đăng kí qua email tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Nhân tin học bổng qua Email: