picture_campus_el_gouna_1_verkl

Đại học TU Berlin Summer trao học bổng đại học hè cho ứng viên xuất sắc ứng tuyển vào chương trình hè 2019 từ 22 tháng 7 đến 16 tháng 8, 2019

Trường TU Berlin tự nhận là một trường đại học sở hữu quốc tế nằm giữa thủ đô nước Đức, trung tâm châu Âu. Họ tập trung vào một hồ sơ tốt, thành tựu nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu, chứng chỉ tốt nghiệp tốt và hệ thống quản lý hiện đại. Định hướng kiến thức và công nghệ của họ được dẫn dắt bởi nguyên lý xuất sắc và chất lượng .

Ứng viên với tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về độ thành thạo tiếng Anh theo yêu cầu nhà trường

 • Bậc học: Đại học TU Berlin Summer trao học bổng đại học hè cho ứng viên xuất sắc ứng tuyển vào chương trình hề 2019 từ 22 tháng 7 đến 16 tháng 8, 2019
 • Môn học: khóa học bao gồm: Doanh nghiệp, Thiết kế vệ tinh, vẽ 3D, và Robot
 • Giá trị học bổng: học bổng được chia ra 3 loại. Hầu hết ứng viên sẽ nhận tài trợ từ 1 loại duy nhất, 1 số lượng ít ứng viên nhận được tài trợ từ 2 loại
 1. Hỗ trợ chi phí sinh hoạt 1000 EUR, tài trợ bởi DAAD (nhiều học bổng)
 2. Hỗ trợ một phần chi phí đi lại (theo 1 tỷ lệ cố định theo như hướng dẫn của DAAD dựa trên đất nước của ứng viên), tài trợ bởi DAAD (nhiều học bổng)
 3. Học bổng của chủ tịch, học bổng toàn phần bao gồm chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại và học phí, tài trợ bởi TU Berlin. Học bổng này trao cho 1 ứng viên duy nhất
 • Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
 • Số lượng học bổng: 1 học bổng toàn phần, học bổng chủ tịch , sẽ được hỗ trợ bởi chủ tịch của TU Berlin: Giáo sư, Tiến sĩ Christian Thomsen
 • Học bổng được nhận tại Đức

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau

Đại học TU Berlin Summer trao học bổng đại học hè cho ứng viên xuất sắc ứng tuyển vào chương trình hề 2019 từ 22 tháng 7 đến 16 tháng 8, 2019. Học bổng được cung cấp với sự giúp đỡ của DAAD ( Dịch vụ trao đổi học thuật Đức), cũng như trường Đại học hè TU Berlin

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/4/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển học bổng, hãy có những tài liệu sau và đưa chúng vào 1 bản PDF

 1. Bảng điểm học tập (danh sách điểm chính thức)
 2. CV (tối đa 2 trang)
 3. Thư nguyện vọng (khoảng 1 trang)
 4. Thư giới thiệu từ 1 trong những giáo sư của ứng viên (không bắt buộc)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây