Học bổng toàn phần của Đại học Ontario (UOIT), Canada 2016

Học bổng toàn phần của Đại học Ontario (UOIT), Canada 2016

Viện Công nghệ, Đại học Ontario (UOIT), Canada kêu gọi ứng viên là học sinh cấp 3 đang học tại các quốc gia khác nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng lãnh đạo. Học bổng trị giá 72.000 đô-la Mỹ (18.000 đô-la x 4 năm). Để đủ điều kiện gia hạn học bổng, sinh viên cần duy trì điểm trung bình 80% hoặc 3.7 khi theo học chính quy tại UOIT (tính theo thang điểm của trường). Học bổng hướng tới đối tượng học sinh THPT có thành tích học tập và lãnh đạo vượt trội. Hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển vào 31/03/2016.

Ngành học: Các ngành học có tại UOIT.

Bậc học: Đại học.

Đơn vị cấp học bổng: Viện Công nghệ, Đại học Ontario (UOIT), Canada.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế (trừ đối tượng công dân Canada)

Số lượng: 01

Thời hạn: 4 năm. Để đủ điều kiện gia hạn học bổng, sinh viên cần duy trì điểm trung bình 80% hoặc 3.7 khi theo học chính quy tại UOIT (tính theo thang điểm của trường).

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 72.000 đô-la Mỹ (18.000 đô-la x 4 năm).

Địa điểm: Canada

Lưu ý: Danh sách ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo vào đầu tháng 6.

Yêu cầu:

-Được trường THPT nơi ứng viên theo học đề cử
-Mỗi trường đề cử duy nhất 01 ứng viên
-Kết quả học tập Xuất sắc (tương đương điểm A tùy theo thang điểm của trường ứng viên theo học)
-Các hoạt động mang tính chất lãnh đạo cá nhân: VD thành tích xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và/hoặc đóng góp cho gia đình/cộng đồng.
-Trường hợp sinh viên đại học: theo học bằng đại học thứ nhất.
-Không phải là công dân Canada và chỉ ứng viên học THPT bên ngoài Canada mới đủ điều kiện ứng tuyển.
Lưu ý: Nếu tình trạng nhập cư Canada của ứng viên có sự thay đổi, giá trị học bổng cũng thay đổi.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/03/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả thông tin đều đánh máy và in ra văn bản. Hồ sơ ứng tuyển viết tay không được chấp nhận. Nộp tối đa 2 thư giới thiệu kèm theo hồ sơ ứng tuyển. Hồ sơ ứng tuyển cần được gửi trong phong bì niêm phong kín  và có dấu giáp lai của đơn vị giới thiệu. Nộp hồ sơ hoàn chỉnh về Văn phòng Đăng ký UOIT qua đường bưu điện.

Hồ sơ ứng tuyển ứng viên xem tại đường dẫn: https://shared.uoit.ca/shared/department/safa/documents/scholarship-applications/global-leadership-award-application.pdf

Xem thêm thông tin:

http://

Nhân tin học bổng qua Email: