brighton

Đại học Brighton, Anh quốc mang đến chương trình học bổng toàn phần dành cho các sinh viên có nguyện vọng tham gia các chương trình đào tạo Sau Đại học tại trường trong năm học 2017-2018. Ứng viên phải là công dân và hiện tại đang sinh sống tại các quốc gia sau: Bangladesh, Brazil, Nigeria, Pakistan và Việt Nam.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Brighton, Anh quốc.

Bậc học: Sau Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế đến từ các quốc gia sau có thể nộp hồ sơ học bổng này: Bangladesh, Brazil, Nigeria, Pakistan và Việt Nam.

Số lượng: Không rõ.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong 1 năm học.

Giá trị học bổng: Ứng viên sẽ được học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí trong 1 năm học đầu tiên.

Yêu cầu:

Ứng viên phát đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Là tân sinh viên quốc tế thuộc diện đóng học phí của trường, có tối thiểu bằng Cử nhân tương đương với bằng Cử nhân Hạng Nhất của Anh Quốc và đã được nhận thư mời nhập học vào chương trình giảng dạy Sau Đại học toàn thời gian kéo dài tối thiểu 1 năm học. Đồng thời, ứng viên phải là công dân và hiện tại đang sinh sống tại các quốc gia sau: Bangladesh, Brazil, Nigeria, Pakistan và Việt Nam.
  • Ứng viên đã đăng ký thành công khóa học mà mình mong muốn tại trường Đại học Brighton và đã được chấp thuận cho nhập học trong năm học mới 2017
  • Sinh viên hiện đang theo học các chương trình cấp chứng chỉ Cao học, Dự bị Thạc sĩ hoặc tương đương tại các trường đối tác của Đại học Brighton hoặc các chương trình đào tạo PG Cert và PG Dip (Ngoại trừ OSPAP, Law CPE PG Dip và Accounting PG Dip) sẽ không được tham gia chương trình này.
  • Học bổng này không dành cho sinh viên đã được nhận tài trợ học phí rồi
  • Sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại trường cũng sẽ không được tham gia nộp hồ sơ học bổng này, trừ phi sinh viên đó phải tham gia một chương trình đào tạo Sau Đại học khác mới hoàn toàn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đối với học kì năm 2017, ứng viên vui lòng gửi mã số sinh viên mà mình mới được cấp về địa chỉ email: internationalscholarships@brighton.ac.uk để nhận được bộ hồ sơ học bổng đầy đủ.

Đơn đăng ký học bổng có thể được gửi lại thông qua địa chỉ email trên hoặc qua địa chỉ bưu điện được ghi rõ ở cuối đơn đăng ký. Lưu ý rằng, chỉ có ứng viên đã được nhận thư mời nhập học vào Đại học Brighton mới được nhận đơn đăng ký học bổng chính thức.

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng

Nhân tin học bổng qua Email: