Logo_Nottingham_Trent_University

Đại học Nottingham Trent cung cấp học bổng  toàn phần dành cho ứng viên quốc tế  theo học chương trình Đại học năm 2018.

Image result for Nottingham Trent

Đại học Nottingham Trent (NTU) là một trường đại học nghiên cứu công ở Nottingham, Anh. Trường được thành lập vào năm 1992 trên cơ sở tách ra từ Trent Polytechnic. Đây là trường đại học lớn thứ 14 ở Anh (trong số 166) với 27.920 sinh viên chia làm bốn trường khác nhau. Trường có "một trong những hồ sơ tuyển dụng tốt nhất của bất kỳ trường đại học nào ở Anh và xứ Wales". Trường duy trì mối quan hệ chặt chẽ với hơn 6.000 doanh nghiệp và 94% sinh viên tiến bộ sang làm việc toàn thời gian hoặc tiếp tục học tại trường trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Các ngành có trương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần lên đến 4 năm.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Ứng viên có chúng chỉ IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 5.5).
  • Hết lớp 12, điểm trung bình học tập GPA 7.0.

Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Deadline 1: Thứ hai, 19/02 /2018, 16:00 GMT (4 giờ chiều).
  • Deadline 2: Thứ hai, 23/04/2018, 16:00 GMT (4 giờ chiều).
  • Deadline cuối: Thứ Hai, 18/06/2018, 16:00 GMT (4 giờ chiều).

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Hoàn thành mẫu đơn đăng kí học bổng của trường - đảm bảo điền vào tất cả các phần.
  • Ứng viên sẽ được xem xét tất cả học bổng mà ứng viên đủ điều kiện. Vui lòng gửi mẫu email tới international@ntu.ac.uk trước 16:00 GMT (4 giờ chiều) theo một trong các thời hạn kể trên.
  • Ứng viên xem và tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng tại Đây.

  • Tối đa 1000 từ - và vui lòng viết bằng tiếng Anh :)