Các ứng viên đang được mời để ứng tuyển cho học bổng nghiên cứu sinh Tiến sỹ Khoa học xã hội White Rose (WR DTP) sẽ bắt đầu trong tháng Chín/ tháng Mười năm 2019. Học bổng có giá trị cho sinh viên thuộc Vương quốc Anh/ Liên minh châu Âu và các sinh viên quốc tế.

University of York 1

Đại học York là một lựa chọn tốt cho khóa nghiên cứu của các ứng viên vì họ sẽ được làm việc với các học giả dẫn đầu trong các nghiên cứu tiên phong. Các ứng viên sẽ cùng nhau hợp tác  trong các nghiên cứu đột phá và tạo ra những khám phá mới giúp cải thiện môi trường thế giới.

Nếu các ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản xứ, họ sẽ phải chứng minh khả năng tiếng Anh của mình. Ứng viên cần chứng minh sự thông thạo tiếng Anh trong mọi mặt (Nghe, Nói, Đọc và Viết) đúng như yêu cầu của khóa học mà họ đăng ký.

Bậc học: Học bổng áp dụng cho việc theo học chương trình Tiến sỹ

Ngành học: Học bổng dành cho lĩnh vực Khoa học Xã hội

Giá trị học bổng: Dựa vào tiêu chí tuyển sinh ESRC, học bổng sẽ bao gồm tiền học phí và một phần trợ cấp để hỗ trợ các chi phí sống. Trong năm 2018/2019, mức hỗ trợ cơ bản của học bổng ESRC là 14.777 bảng Anh. Mọi học bổng đều áp dụng cho việc học bán thời gian.

Đối tượng: Học bổng dành cho sinh viên thuộc Vương quốc Anh/ Liên minh châu Âu và sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Hiện chưa giới hạn số lượng học bổng

Học bổng có thể nhận tại: Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học:

Ứng viên phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

Tiêu chí ứng tuyển ESRC được đề ra trong điều lệ của Quỹ sau Đại học ESRC (esrc.ac.uk). Ứng viên phải đọc điều lệ cẩn thận trước khi ứng tuyển. Bên cạnh điều lệ ERSC, những điều kiện đăng ký cụ thể theo hệ thống này vần được đáp ứng.

Cư trú:

  • Ứng viên ngoài Liên minh châu Âu có khả năng chi trả học phí theo mức của sinh viên quốc tế thường sẽ không đủ điều kiện ứng tuyển học bổng ESRC

Ngoại lệ:

Ứng viên quốc tế mong muốn theo học  Phương pháp Định lượng nâng cao có thể ứng tuyển học bổng toàn phần (học phí và trợ cấp). Học bổng sẽ bao gồm mức phí tiêu chuẩn của Hội đồng Nghiên cứu UK/EU. Bất kỳ sự chênh lệch học phí nào giữa mức phí UK/EU và quốc tếsẽ được thanh toán bởi khoa đào tạo của ứng viên.

Tiêu chí học thuật:

Đối với học bổng 1+3 và +3

Đối với cả học bổng 1+3 và +3, ứng viên phải có ít nhất một chứng chỉ UK Upper Second Class Honours (2:1) hoặc tương đương. Nếu ứng viên có chứng chỉ thấp hơn bậc Cử nhân, họ sẽ phải có một chứng chỉ bậc Thạc sỹ để đủ điều kiện theo học.

Đối với học bổng  +3

Nếu ứng viên đăng ký học bổng +3, họ sẽ phải:

  • Chứng minh được rằng ứng viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo nghiên cứu khoa học xã hội bậc Thạc sỹ, chứng minh được ứng viên có thể làm một dự án độc lập trong một môn học cụ thể hoặc một lĩnh vực học thuật.
  • Hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ trong đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội ở bậc Thạc sỹ  trong vòng 5 năm gần đây, bao gồm một phạm vi rộng trong phương pháp như định lượng, định tính và các phương pháp tổng hợp cũng như cách sử dụng phần mềm/ công cụ phù hợp cho việc nghiên cứu và sự lĩnh hội các nguyên tắc thiết kế và chiến thuật nghiên cứu và sự đánh giá đúng trong các phương pháp tiếp cận thay thế trong nghiên cứu.

Đối với học bổng  1+3

Nếu ứng viên đăng ký học bổng  1+3, họ được yêu cầu hoàn thành chương trình Nghiên cứu xã hội bậc Thạc sỹ

Điều kiện tiếng Anh: Nếu ngôn ngữ chính của ứng viên không phải là tiếng Anh, ứng viên phải đáp ứng được Tiêu chuẩn tiếng Anh khóa 2019/2020 của trường

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 23/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên bắt buộc phải đăng ký trực tuyến cho một vị trí trong khóa học phù hợp.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: