IMPRS-RECHARGE hiện mở đơn đăng ký cho vị trí Tiến sĩ ngành Hóa học và Khoa học kỹ thuật. Mỗi ứng viên sẽ được giám sát, cố vấn và hướng dẫn thực hiện công việc nghiên cứu của mình bởi 1 hội đồng cố vấn.

Related image

IMPRS-RECHARGE tập trung vào các nghiên cứu liên ngành giữa Hóa học và Vật lý với sự chú trọng vào các chủ đề kỹ thuật xúc tác, phân tích lý hóa và năng lượng. Việc đào tạo các học giả trẻ là thiết yếu cho tương lai của khoa học và nghiên cứu. Bởi vậy cộng đồng Max Planck đã đưa ra một chương trình Đào tạo sau Đại học đặc biệt - Trường Nghiên cứu Quốc tế Max Planck (IMPRS).

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Hóa học và Khoa học kỹ thuật.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Tất cả sinh viên được tiếp nhận cho chương trình Tiến sỹ 3 năm sẽ được hưởng lương và tham gia vào một trong các nhóm nghiên cứu của Tổ chức.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể nhận ở Đức.

Yêu cầu:

 • Đã hoặc sắp nhận bằng Thạc sĩ cho một ngành liên quan từ một Viện Nghiên cứu định hướng đào tạo sau Đại học.
 • Có thành tích học tập nổi bật (đạt vị trí đứng đầu hoặc trong top đầu của lớp học).
 • Có khả năng viết và nói tiếng Anh xuất sắc.
 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
 • Đã diễn thuyết nghiên cứu và công bố (hoặc đệ trình để xuất bản) kết quả nghiên cứu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng dành cho năm 2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký cho chương trình Tiến sỹ chỉ có thể nộp qua hệ thống trực tuyến trên trang chủ của đơn vị tổ chức và bao gồm:

 • Thư bày tỏ nguyện vọng
 • CV
 • Tất cả bằng của trường Đại học
 • Tất cả bảng điểm/giấy đánh giá của trường Đại học
 • Yêu cầu ngôn ngữ (điểm TOEFL, điểm TSE hoặc chứng chỉ Cambridge)
 • Chứng chỉ cho các khả năng thêm khác, nếu thích hợp

Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.