University of St Andrews st-regulus

Đại học St.Andrews mở đơn học bổng tiến sĩ toàn phần dành cho các ứng viên bắt đầu kì học vào tháng 9 năm 2018. Học bổng được tài trợ bởi quỹ Wolfson Foundation, một quỹ ủng hộ các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, sức khỏe, giáo dục, nghệ thuật và nhân văn.

Từ năm 2012, quỹ Wolfson đã tài trợ 13 triệu bảng cho các nghiên cứu về ngành nhân văn tại các trường đại học tại Anh. Trường Đại học St.Andrews là một trong những đại học hàng đầu của Anh và châu Âu.

careers_universities_st-andrews_1536x768

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Các lĩnh vực về Khoa học, Sức khỏe, Giáo dục, Nghệ thuật và Nhân văn

Giá trị học bổng:

 • Mỗi học bổng trị giá 84.000 bảng mỗi năm trong vòng 3 năm.
 • Học bổng chi trả tiền học phí, một phần chi phí sinh hoạt và một vài chi phí khác phục vụ cho công việc nghiên cứu như phí đi lại, phí tham dự các triển lãm, hội thảo giáo dục.

Số lượng: 3

Học bổng có thể được nhận tại Anh

Yêu cầu:

 • Tiêu chí địa lí: Không giới hạn
 • Nơi cư trú để xác nhận mức phí: Không giới hạn
 • Trình độ học vấn: Nghiên cứu sau đại học (tiến sĩ)
 • Năm nhập học, năm học 2018-19; ứng viên phải có khả năng bắt đầu năm học vào tháng 9 năm 2018.

Có 3 ngành chính như sau: Lịch Sử, Văn học và Ngôn ngữ. Mỗi ngành sẽ có 1 ứng viên được nhận học bổng này

 • Lịch sử: Bao gồm luôn cả lịch sử bao quát và sử ghi chép, sử cổ điển, lịch sử nghệ thuật hoặc lịch sử kiến trúc. Các đề tài đã từng được học bổng như: Thay đổi xã hội và chính trị ở Đông Phi, Xã hội và chính sách ở vùng Milan
 • Văn học: Bao gồm các nghiên cứu liên quan đến phim và các phương tiện hình ảnh, miễn sao các nghiên cứu phải có yếu tố văn học. Không bao gồm creative writing. Các đề tài từng đạt học bổng bao gồm: việc nữ công gia chánh trong văn học cận đại Anh, Samuel Johnson và tư tưởng tôn giáo vào thế kỉ 18,..
 • Ngôn ngữ: Nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng ngoài tiếng Anh. Có thể bao gồm cả nghiên cứu về các tài liệu văn học được viết bởi các ngôn ngữ đó. Các ứng viên theo ngành này có thể học ở các ngành khác như lịch sử hoặc nhân chủng học. Các nghiên cứu từng được nhận học bổng: Ảnh hưởng của văn hóa Pháp ngữ ở miền Nam nước Ý, sự tiến hóa của ngôn ngữ trong phim của Croatia.

Điều kiện nhập học:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cử nhân danh dự từ một trường đại học tại Anh hoặc tương đương; và một bằng Thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Ứng viên phải chứng minh có trình độ tiếng Anh đủ tốt để có thể học tập hiệu quả tại St. Andrew

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trước 17:00 (giờ Anh) ngày 15/11/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên nộp đơn cho khóa học nghiên cứu tại St. Andrew, theo hướng dẫn trên website
 • Ứng viên nộp đơn cho học bổng Wolfson tại mục Scholarships and Funding. Sau khi đăng ký vào khóa học nghiên cứu, ứng viên sẽ nhận được một email hướng dẫn cách truy cập vào mục Scholarships and Funding. Nếu ứng viên hiện đang là sinh viên tại St.Andrew, ứng viên có thể truy cập vào mục Scholarships and Funding thông qua MySaint.
 • Ứng viên sẽ phải nộp:
  • Bài luận cá nhân: Giải thích tại sao ứng viên ứng tuyển cho học bổng, chỉ ra các hoài bão nghề nghiệp của ứng viên và cách mà học bổng có thể giúp ứng viên hoàn thành được những hoài bão này (Không dài quá 2 trang giấy)
  • Tóm tắt đề tài Tên đề tài và bản tóm tắt đề tài cho dự án nghiên cứu.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây