queen

Học viện Alan Turing và Đại học Queen Mary ở Luân Đôn đang trao học bổng Tiến sĩ liên kết Khoa học dữ liệu hoặc Trí tuệ nhân tạo. Đây là một học bổng được tài trợ đầy đủ dành cho các ứng viên thuộc mọi quốc gia.

Đại học Queen Mary London là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Vương quốc Anh, cam kết cải thiện công bằng xã hội nhằm đạt được điều không xuất hiện trước đó. Trường đại học Russell Group có trụ sở tại phía đông London, với sự kỷ luật trong suốt quá trình học. Với đội ngũ giáo viên và sinh viên đến từ hơn 160 quốc gia, Russell Group là một trong những tổ chức giáo dục đại học đa dạng nhất trên thế giới.

Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh cần phải chứng minh trình độ thông thạo tiếng Anh bằng cách nộp bảng điểm số thích hợp của Bài Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Quốc Tế (TOEFL).

Bậc học: Sinh viên có thể theo đuổi các chương trình Tiến sĩ.

Ngành học: Tiến sĩ liên kết Khoa học dữ liệu hoặc Trí tuệ nhân tạo.

Giá trị học bổng: Hỗ trợ khoản trợ cấp miễn thuế £ 20,500 mỗi năm, trợ cấp đi lại và quỹ hội nghị, học phí trong thời gian 3,5 năm.

Quốc tịch: Học sinh có sẵn cho sinh viên thuộc mọi quốc tịch.

Số lượng học bổng: 3 suất.

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Chương trình Tiến sĩ Turing hỗ trợ các chi phí nhằm hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại trường đại học hàng đầu thế giới, cũng như cơ hội duy nhất để nghiên cứu trong một môi trường hợp tác. Học tập tại Viện Alan Turing nhằm tạo cho sinh viên cơ hội duy nhất để thực hiện nghiên cứu về khoa học dữ liệu tập trung vào môi trường đa ngành, nơi có hơn 400 nhà nghiên cứu từ các ngành khác nhau làm việc song song. Học sinh tại Turing hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp để làm dày thêm nghiên cứu của họ thông qua sự tham gia liên ngành với khoa học dữ liệu rộng lớn hơn và cộng đồng trí tuệ nhân tạo nói riêng và thế giới nói chung.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 14/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ thông qua Đại học Queen Mary. Tất cả các đơn đăng ký phải được gửi trực tiếp đến bộ phận và chương trình đã chọn của ứng viên. Trong đơn sau khi đã chọn người giám hộ, ứng viên cần nói rõ rằng họ muốn được xem xét cho chương trình Tiến sĩ Turing. Có thể chọn các trang nộp hồ sơ Tiến sĩ từ mẫu tại đây

Queen Mary sẽ hoàn thành đánh giá ban đầu về đơn của bạn và sẽ giới thiệu các ứng viên được chọn cho Viện vào đầu tháng 2 năm 2019. Nếu thành công, bạn sẽ được mời tham dự cuộc phỏng vấn thêm tại Viện Alan Turing. Thời hạn nộp hồ sơ là trưa thứ Hai ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: