Liên đoàn trường học công nghệ ở Lausanne (The Federal Institute of Technology in Lausanne) đưa ra kế hoạch tài trợ mới dành cho bậc học Tiến sĩ đối với sinh viên quốc tế. Học bổng Tiến sĩ được thiết kế để phát triển tiềm năng đổi mới của sinh viên Thạc sĩ EPFL.

EPFL

Chương trình EPFLinnovators có mục đích thu hút những ứng viên Tiến sĩ xuất sắc với hứng thú trong làm chủ doanh nghiệp đến với EPFL và (i) tăng nhận thức của họ - từ phần bắt đầu của chương trình học Tiến sĩ - về khả năng thành lập một công ty khởi nghiệp, (ii) tăng số lượng ứng viên Tiến sĩ thành lập công ty khởi nghiệp và trở thành một nhà doanh nghiệp/người tiên phong, và (iii) để tăng khả năng thành công của các công ty của họ một khi nó được thành lập.

Liên đoàn trường học công nghệ ở Lausanne là một viên nghiên cứu và đại học ở Lausanne, Thụy Sĩ, chuyên về khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: 20 chương trình học Tiến sĩ với EPFL.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Tiền lương của chương trình EPFL dựa trên hướng dẫn EPFL cho lương sinh viên bậc Tiến sĩ. Liên minh Châu Âu đóng góp vào lương của các ứng viên Tiến sĩ, cho nên phải hoàn thành bởi người hướng dẫn làm luận án.

Số lượng: Có 2 đợt tuyển chọn, mỗi lần sẽ chọn 18 ứng viên Tiến sĩ xuất sắc.

Học bổng có thể nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: Những điều kiện sau áp dụng cho:
  • Công dân tất cả các nước đều có thể nộp đơn với không giới hạn độ tuổi, giới tính, tôn giáo, sắc tộc, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị, ngôn ngữ hoặc quốc tịch của các ứng viên.
  • Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ ( hoặc tương đương).
  • Ứng viên phải đáp ứng luật di chuyển vượt phạm vi quốc gia: không ở  hoặc làm những công việc chính (công việc, học tập,..) ở Thụy Sĩ trên 12 tháng trong 3 năm ngay lập tức ưu tiên đối với hạn nộp đơn.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất được yêu cầu nộp bằng cấp chứng minh có khả năng lưu loát tiếng Anh theo yêu cầ về trình độ của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/01/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên sẽ được yêu cầu tải lên phiên bản pdf những tài liệu sau:

 • Bản sao chính thức những chứng chỉ và điểm của tất cả những tổ chức giáo dục sau bậc cao ứng viên liệt kê trong đơn nhập học (sau và không bao gồm trung học).
 • Bản dịch chứng nhận chứng chỉ và điểm tiếng Anh nếu không phải tiếng Pháp, Đức, Ý hoặc tiếng Anh.
 • Trình bày mục đích.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc tài liệu chứng minh thư có tên đầy đủ của ứng viên.

Một khi đã tải lên những tài liệu trên và xác nhận các thông tin cung cấp, ứng viên sẽ được yêu cầu hoàn thành và gửi đơn xin nhập học bằng cách xác nhận nó.

*Cách nộp đơn:

Đầu tiên, ứng viên phải điền vào Đơn nhập học online. Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về chi tiết bản thân và thông tin học tập cơ bản, chương trình Tiến sĩ muốn nộp đơn vào, cũng như là thư trình bày mục đích và thông tin liên lạc chi tiết của ba người chứng nhận.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tài Đây

Nhân tin học bổng qua Email: