AUT-logo

Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology - AUT) hiện đang cung cấp học bổng Tiến sĩ tại Viện nghiên cứu du lịch New Zealand, khoa Dịch vụ và Du lịch, nhằm khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên chương trình Tiến sĩ toàn thời gian trong nước và quốc tế của Viện nghiên cứu du lịch New Zealand, khoa Dịch vụ và Du lịch (NZTRI).

university-of-auckland

Đại học Công nghệ Auckland (AUT) là trường đại học tại New Zealand, thành lập vào 01/01/2000 khi trường Cao đẳng kỹ thuật tiền thân chuyển thành trường Đại học.

Bậc học: Tiến sĩ (PhD).

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng:

  • Trợ cấp 10,000$ cho học phí (không ít hơn 120 đơn vị mỗi năm với mức phí trong nước), phí dịch vụ sinh viên bắt buộc.
  • Học bổng không gồm bảo hiểm bắt buộc cho sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận ở New Zealand.

Yêu cầu:

  • Ứng viên cần trúng tuyển hoặc được tuyển vào 1 chương trình nghiên cứu Tiến sỹ và cam kết về nghiên cứu toàn thời gian tại Khoa Dịch vụ và Du lịch/NZTRI.
  • Ngành nghiên cứu dự kiến của ứng viên cần thuộc chuyên môn và khả năng giám sát của Khoa Dịch vụ và Du lịch/NZTRI.
  • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần chứng tỏ có đủ trình độ tiếng Anh để hoàn thành tốt việc học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/10/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên đủ điều kiện cho học bổng cần ứng tuyển học  bổng nghiên cứu chiến lược khoa Văn hóa và Xã hội qua hệ thống trực tuyến và nêu ra lĩnh vực nghiên cứu ứng viên lựa chọn. Ứng viên cần tải lên:

  • Bản CV ngắn gọn - tối đa 2-3 trang.
  • Bảng điểm học tập và chứng chỉ học cao hơn hoàn thành trước đó tại 1 trường đại học ngoài AUT.
  • Bản sơ lược ngắn  về đề án nghiên cứu của ứng viên (không nhiều hơn 2 trang đã gồm phần tham khảo).

Ý kiến người chứng nhận:

  • 2 báo cáo của người chứng nhận.
  • Thư giới thiệu từ người giám sát được đề xuất hoặc Chủ nhiệm chương trình nếu chưa đóng vai trò người chứng nhận.

Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: