cbs_-Copenhagen-Business-School-logo_horizontal_transparentCopenhagen Business School (Trường Kinh tế Copenhagen) trân trọng trao các học bổng Tiến sĩ tại Department of Operations Management (Khoa Quản trị Vận hành) tại Đan Mạch. Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng này.

Trường Kinh tế Copenhagen thường được viết tắt và được biết đến là CBS, là một trường đại học công lập tại Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch.

Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

Copenhagen Business School - building

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với chương trình Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao tại Department of Operations Management (Khoa Quản trị Vận hành).

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị trong khoảng thời gian 3 năm, và bao gồm nghĩa vụ giảng dạy tương đương với 1/2 năm làm việc (840 giờ). Các học bổng là các vị trí được trả lương toàn phần, theo như thỏa thuận chung quốc gia Đan Mạch. Học bổng bao gồm học phí, không gian văn phòng, trợ cấp đi lại và một khoản lương, gần đây bắt đầu với mức DKK 23.770 (xấp xỉ 3,160 euro) lên đến DKK 28.964 (xấp xỉ 3,860 euro) mỗi tháng tùy theo thâm niên, cùng với đó là một khoản đóng góp lương hưu tổng cộng 17,1 % của 85 phần trăm lương cơ bản.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng này.

Số lượng học bổng: 03.

Học bổng được trao tại Đan Mạch.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng.
  • Yêu cầu đầu vào: Để đủ tư cách nhận học bổng, ứng viên cần đạt những yêu cầu sau: Để đươc cân nhắc, ứng viên cần được đào tạo cơ bản ở trình độ Thạc sĩ (tương tự như tiến trình 3+2 Bologna). Một nền tảng giáo dục về khoa học xã hội cũng được yêu cầu. Ứng viên phải hoàn thành bằng Thạc sĩ trước khi bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại Trường Kinh tế Copenhagen.
  • Yêu cầu tiêng Anh: Ứng viên cần sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

06/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đăng ký ở chế độ trực tuyến. Đơn đăng ký (link phía dưới) cần bao gồm một bản mô tả dự án 5 trang. Đề xuất nghiên cứu này cần bao gồm một bản thuyết trình về một câu hỏi nghiên cứu ban đầu, một bản mô tả khuôn khổ lý thuyết và phương pháp luận ban đầu, một bản thuyết trình về tài liệu thực nghiệm cũng như một kế hoạch làm việc.

Bên cạnh đề xuất nghiên cứu, đơn đăng ký cần bao gồm bản sao của bằng Thạc sĩ hay các bằng cấp khác ở trình độ tương đương, sơ yếu lí lịch tóm tắt (CV), một danh sách các giấy tờ và ấn phẩm, và một bản sao của một tác phẩm viết tay tùy chọn (ví dụ như luận văn Thạc sĩ).

Đăng ký online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: