Học bổng Tiến sĩ Hong Kong (Hong Kong PhD Fellowship Scheme - HKPFS) được thành lập vào năm 2009 bởi Đại hội đồng Nghiên cứu Hong Kong (Hong Kong Research Grants Council - RGC). Mục tiêu của học bổng là thu hút các sinh viên nổi bật trên thế giới tham gia vào chương trình Tiến sĩ tại các học viện ở Hong Kong, bao gồm:

HKU_MainBldg

Ngành học: Tùy ngành học mỗi trường.

Số lượng học bổng: 230 học bổng PhD trong năm học 2018-2019.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

  • Chi phí HK$240,000 (tương đương US$30,000) / năm.
  • Chi phí đi lại hội nghị và nghiên cứu HK$10,000 (tương đương US$1,300) trong vòng 3 năm.

Học bổng có thể được nhận tại Hong Kong.

Yêu cầu:

  • Ứng viên tìm kiếm học bổng Tiến sĩ toàn thời gian tại các học viện được tài trơ bởi UGC của Hong Kong, không phân biệt quốc tịch, kinh nghiệm làm việc, chủng tộc.
  • Ứng viên cần thể hiện thành tích học tập nổi bật, khả năng nghiên cứu, kĩ năng giao tiếp và lãnh đạo.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/12/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên cần nộp đơn online qua Hệ thống nộp đơn Học bổng Tiến sĩ Hong Kong điện tử (HKPFSES) để nhận mã số HKPFS trước 12:00:00 (giờ Hong Kong) ngày 01/12/2017 trước khi nộp đơn cho học bổng Tiến sĩ vào trường mong muốn.

Cần đọc kĩ phần phương thức ứng tuyển để biết thêm thông tin.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng chi tiết và phương thức ứng tuyển tại đây.