Sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội lấy bằng Tiến sĩ toàn thời gian tại Khoa Công nghệ thông tin từ T9/2018. Trường Đại học Edinburgh được thành lập vào năm 1582 là trường đại học lâu đời thứ sáu ở các quốc gia nói tiếng Anh và là một trong những trường cổ kính nhất của Scotland.

Tất cả ứng viên ứng tuyển vào trường cần thể hiện được khả năng thành thạo tiếng Anh nhất định, bất kể là quốc tịch hay quốc gia cư trú nào.

univ edinburgh

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin

Giá trị học bổng: Hỗ trợ tài chính 100% cho toàn bộ quá trình học tập lên đến 3,5 năm, bao gồm:

  • Toàn bộ học phí, bao gồm học phí học tại nước ngoài (nếu có áp dụng)
  • Phụ cấp £15,000/năm
  • Khoản hỗ trợ nghiên cứu £2,000/năm trong vòng 3 năm đầu tiên. Khoản hỗ trợ này có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau miễn là được sự phê duyệt của người giám sát, nhưng không hạn chế đối với những việc như mua laptop, tham gia các hội nghị nơi mà bạn công bố nghiên cứu , phần mềm hoặc máy móc chuyên dụng

Số lượng học bổng: Không giới hạn cụ thể

Học bổng được nhận tại: Anh Quốc

univ edinburgh 2

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Tất cả các đơn ứng tuyển đều được chấp nhận từ các ứng viên, sẽ không có bất kì sự hạn chế dựa trên quốc tich hay nơi cư trú nào.
  • Các ứng viên phải đạt hoặc sẽ đạt được thành tích cao trong học tập ở bậc học gần nhất. Điều này có nghĩa là bạn phải xếp thứ nhất trong lớp cử nhân ở Anh hoặc một học viên nổi trội ở bậc học Thạc sĩ ở một ngành học liên quan. Những ứng viên không có chứng chỉ học tập tại Anh cần phải kiểm tra lại tính tương đương của các chứng chỉ đang có. Các ứng viên cũng cần phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về năng lực thành thạo Tiếng Anh.

Tính tương đương về bằng cấp

Yêu cầu về tiếng Anh

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/02/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Trước khi nộp học bổng này bạn nên liên lạc với một giảng viên hướng dẫn học tập ở Khoa Công nghệ thông tin để trao đổi về lĩnh vực bạn muốn nghiên cứu cũng như xin được sự đồng ý để giảng viên ấy hướng dẫn bạn. Khi bạn đã tìm được giảng viên hướng dẫn rồi, việc đầu tiên bạn cần làm là hoàn thiện đơn ứng tuyển vào viện nghiên cứu của giảng viên bạn đã chọn.

Liên lạc với giảng viên hướng dẫn

Bạn có thể lựa chọn viện nghiên cứu mà bạn muốn học tập tại đó từ bảng cho sẵn để truy cập vào đơn ứng tuyển học bổng Tiến sĩ có liên quan. Sau đó bạn phải nộp riêng một bộ hồ sơ cho học bổng Tiến sĩ Khoa học thông tin bằng cách sử dụng biểu mẫu online có sẵn.

Xem thêm thông tin:

Chi tiết xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: