Đại học Carnegie Mellon (CMU) tại Bồ Đào Nha hiện có 8 suất học bổng tiến sĩ song ngành ở Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ.

Chương trình Carnegie Mellon Portugal có nền tảng giáo dục, nghiên cứu và đổi mới liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu Bồ Đào Nha, các trường đại học và các công ty hợp tác với CMU nhằm mục đích giúp Bồ Đào Nha đi đầu trong khoa học và đổi mới trong các lĩnh vực trọng điểm của Thông tin và Công nghệ Truyền thông (ICT).

20140612_171723

Tất cả sinh viên có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh hoặc chưa có bằng đại học từ cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ phải tham gia bài Kiểm tra tiếng Anh (TOEFL). Kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến CMU.

Bậc học: Tiến sĩ.

Lĩnh vực nghiên cứu: Dưới đây là danh sách các lĩnh vực của các chương trình:

 • Khoa học máy tính (Computer Science - CS):
  • Người máy học (Robotics)
  • Công nghệ ngôn ngữ (Language Technologies)
  • Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)
  • Kỹ thuật điện tử và máy tính (Electrical and Computer Engineering)
  • Kỹ thuật máy (Mechanical Engineering)
 • Chính sách công và kỹ thuật (Engineering and Public Policy)
 • Toán ứng dụng (Applied Mathematics)
 • Thay đổi về công nghệ và kinh doanh (Technological Change and Entrepreneurship)

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Khoản tài trợ trị giá 1,4 triệu Euro của Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu. Tại Bồ Đào Nha, chi phí của sinh viên được bao gồm trong hợp đồng học bổng của FCT. Khi ở CMU, khoản tiền của sinh viên được bao trả bởi một hợp đồng khác với CMU, cũng được tài trợ bởi FCT.

Số lượng học bổng: 08

Học bổng có thể được thực hiện ở Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Các tiêu chuẩn sau đây phải được đáp ứng để ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng: Bất kỳ ứng viên nào cũng cần xác nhận chính xác các thủ tục nhập học với Đại học Carnegie Mellon cho chương trình Ph.D mà họ quan tâm.

Theo hướng dẫn chung, sinh viên phải thực hiện các bước sau để đăng ký: (Xin lưu ý rằng các yêu cầu tuyển sinh sẽ khác nhau giữa các phòng ban và thông tin dưới đây là chung chung).

 • Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến để được nhận vào chương trình sau đại học.
 • Xét toàn bộ kết quả các bài thi quốc tế và gửi trực tiếp đến CMU.
 • Tất cả ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải thi TOEFL. Điểm được gửi trực tiếp đến Đại học Carnegie Mellon.
 • Gửi hồ sơ.
 • Giới thiệu bản thân (Statement of Purpose).
 • 3 lá thư giới thiệu.
 • Lệ phí nộp đơn (không hoàn lại)
 • Nộp các bảng điểm chính thức của học bậc trước.

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: Bài kiểm tra GRE: Trên trang web: http://www.ets.org - bạn có thể đăng ký kiểm tra GRE. Ở Bồ Đào Nha, kì thi này diễn ra ở Lisbon và Coimbra. Để kịp nộp đơn đăng ký, chúng tôi khuyên các ứng viên nên thực hiện các bài kiểm tra bắt buộc vào tháng Chín. Điểm GRE có giá trị trong 5 năm; điểm số cũ có trước 5 năm sẽ không được xem xét.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên quốc tế không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất phải nộp kết quả thi TOEFL

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn đăng ký cho các chương trình học như sau:

 • Computer Science, Software Engineering, Language Technologies: 14/12/2017
 • Electrical and Computer Engineering và Mechanical Engineering:15/12/2017
 • Engineering and Public Policy: 01/01/2018
 • Applied Mathematics và Technological Change and Entrepreneurship: 15/01/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Các sinh viên tương lai đăng ký trực tiếp chương trình mà họ quan tâm

Chương trình Bồ Đào Nha của CMU có một quá trình nhập học phân cấp. Mỗi chương trình quản lý quá trình đăng ký riêng của mình. Để  ứng cử, hãy xác định Chương trình học mà bạn quan tâm và sau đó nộp trực tiếp vào chương trình đó theo hướng dẫn trên trang web. Hạn chót nộp đơn thay đổi tùy theo chương trình Ph.D được lựa chọn.

Có lệ phí trong Chương trình Portugal của CMU. Vui lòng xem phần 5 để biết thêm thông tin về hỗ trợ tài chính.

Xem thêm thông tin:

Xem link học bổng tại Đây.