Rootes_Social_Building_at_University_of_Warwick

Trong năm học 2017-2018, trường Đại học Warwick sẽ trao 25 suất học bổng quốc tế của hiệu trưởng cho các ứng viên bậc Tiến sĩ. Đại học Warwick cam kết đảm bảo cơ hội học tập cho các sinh viên giỏi đến từ các nước trên thế giới.

Đại học Warwick là một đại học công ở Coventry, Anh. Trường được thành lập vào năm 1965 trong khuôn khổ chương trình chính phủ thúc đẩy phát triển đào tạo sau đại học.

Các ứng viên đã hoặc sẽ phải có bằng thạc sĩ từ một trường đại học trước ngày 31/7/2017.

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Nhiều ngành khác nhau

Giá trị học bổng:

- 25 suất

- Toàn bộ học phí cho sinh viên nước ngoài

- Sinh hoạt phí

- Có giá trị trong 3.5 năm

Yêu cầu:

- Ứng viên phải nộp đơn vào một chương trình tiến sĩ tại Đại học Warwick bắt đầu vào tháng 10 năm 2017

- Học viên đang theo học bậc Tiến sĩ tại trường chỉ có thể được nộp đơn vào năm học đầu tiên.

- Ứng viên phải là người nước ngoài

Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên đã hoặc sẽ phải có bằng thạc sĩ từ một trường đại học trước ngày 31/7/2017

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đạt được một trình độ tiếng Anh cụ thể tùy vào ngành học

Hạn chót nộp hồ sơ:

18/1/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

- Ứng viên mới nộp đơn bằng cách hoàn thành đơn Joint Postgraduate Admissions và Đơn xin học bổng. Nếu đạt đủ điều kiện để xin học bổng, ứng viên hãy trả lời YES nếu được hỏi có muốn được xét học bổng trong hồ sơ nộp vào trường đại học. Sau đó ứng viên sẽ được mời điền thêm thông tin vào hồ sơ xin học bổng.

- Nếu ứng viên đang học năm đầu tiến sĩ hoặc nộp đơn trước 1/8/2016 và muốn được nhận học bổng thì hãy điền đơn Single Scholarship Application

- Các tài liệu (thư giới thiệu và học bạ) phải được nộp hạn chót vào thứ tư ngày 1/2/2017

 

Xem thêm thông tin:

Đơn xin học bổng

Thông tin về học bổng

Nhân tin học bổng qua Email: