Đất nước: Italy

Chuyên ngành: Kinh tế

Đại học: Sacred Heart Catholic University of Milan

Bậc học: Tiến sĩ

Điều kiện tham gia:

-          Ứng viên có chứng chỉ 4 năm học (bằng cấp) bằng tiếng Italy hoặc bằng quốc tế tương đương

-          Chấp nhận người chưa tốt nghiệp nhưng có đủ trình độ chuyên môn

Cách tham gia: online

Hạn nộp hồ sơ: 5/9/2011

Thông tin chi tiết xem tại:  http://scuoledidottorato.unicatt.it/economia_management_CallforApplication2011.pdf

 

 

Economia Management Call for Application 2011

Yêu cầu:

Hạn chót nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Xem thêm thông tin:

Nhân tin học bổng qua Email: