Sharing is, indeed, sexy!

CERPE (Center for Research in Regional Economics and Economic Policy) (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế khu vực và Chính sách Kinh tế) thông báo về học bổng nghiên cứu toàn thời gian dành cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ. Học bổng sẽ được trao trong Khoa Kinh tế học, Khoa học xã hội và Quản trị và sẽ bắt đầu muộn nhất vào 01/10/2018.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế khu vực và Chính sách Kinh tế (CERPE trong tiếng Pháp) được thành lập bởi  "Nhóm Kinh tế Walloon" được thành lập vào năm 1981 trong Khoa Kinh tế học, Khoa học xã hội và Quản trị Kinh doanh.

Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp thành thạo, cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

agbu scholarship home 2

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với các chương trình bằng tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao trong lĩnh vực labor economics (nhân lực kinh tế) với niềm đam mê đối với phân tích lựa chọn nghề nghiệp, bao gồm cả khả năng làm chủ của doanh nghiệp.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký cho học bổng này.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Bỉ.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng.
  • Yêu cầu đầu vào: Để có đủ tư cách nhận học bổng này, sinh viên cần đạt những yêu cầu sau: Ứng viên có bằng thạc sĩ; có thành tích học tập xuất sắc (bằng đạt loại xuất sắc); có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp thành thạo, đối với cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp thành thạo, cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký phải được gửi tới Giáo sư Marcus Dejardin càng sớm càng tốt và trước ngày 15/09/2018.

Chú ý: Hồ sơ đăng ký sẽ được xem xét lại liên tục cho đến khi vị trí được hoàn thành. Hồ sơ cần bao gồm một thư xin việc, một bản sơ yếu lí lịch và bảng điểm đại học.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.