Max Planck Institute cung cấp các học bổng tiến sĩ về Biogeochemistry và có lĩnh vực liên quan đến Earth System Science. Ứng viên từ nước Đức hoặc quốc tế đáp ứng đủ điều kiện học bổng đều có thể nộp hồ sơ.

Mục tiêu của học bổng là đem đến cơ hội học tập và nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ. Chương trình giảng dạy và nghiên cứu của bộ môn Biogeochemistry tại Max Planck Institute mang tính độc đáo và linh hoạt, dành cho sinh viên Đức và sinh viên quốc tế.

zoom

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Biogeochemistry vàEarth System Science.

Giá trị học bổng: Chương trình tiến sĩ được tài trợ đầy đủ bằng học bổng hoặc theo hợp đồng. Học bổng hỗ trợ cho các ngành: Biogeochemistry, geosciences, geoecology, geography, remote sensing, environmental science, physics, mathematics, computer science, chemistry, biology, ecology, soil science và các lĩnh vực khoa học tương tự.

Số lượng học bổng: Không rõ

Học bổng có thể được áp dụng tại Đức

Quốc tịch: Ứng viên quốc tế đáp ứng đủ điều kiện học bổng đều có thể nộp hồ sơ.

Yêu cầu:

Ứng viên phải có (hoặc sắp nhận) bằng Thạc sỹ Master of Science hoặc tương đương.

Yêu cầu nhập học: Có bằng thạc sĩ về biogeochemistry, geosciences, geoecology, geography, remote sensing, environmental science, physics, mathematics, computer science, chemistry, biology, ecology, soil science hoặc lĩnh vực khoa học liên quan

Yêu cầu về tiếng Anh: Kỹ năng nói và viết tiếng Anh xuất sắc.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót ứng tuyển  là 5/9/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tuyến tại đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây