Các ứng viên được mời gọi tham gia chương trình học bổng Tiến sĩ AFR để tham gia khóa huấn luyện tiến sĩ tại Luxembourg và nước ngoài. Học bổng này đóng góp vào các chi phí lương mỗi năm cho một ứng viên Tiến sĩ lên đến 41.158€/năm.

Luxembourg national research fund FNR_logo_QUADRI_gris_HD

Mục tiêu của chương trình AFR là nhằm thu hút và đào tạo những ứng viên tiến sĩ tài năng nhất, thuộc mọi quốc tịch, tại Luxembourg và khuyến khích những ứng viên tiến sĩ xuất sắc đến từ Luxembourg tham gia khóa huấn luyện tiến sĩ ờ nước ngoài.

Quỹ nghiên cứu quốc gia, viết tắt là FNR, là một Quỹ công lập tại Luxembourg, được thành lập bởi pháp luật vào ngày 31/5/1999. FNR tạo một bưu phí vào năm 2009 nhằm khiến nó phổ biến hơn trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu đối với truyền thông.  De-Mister Science thường xuyên xuất hiện trên radio và RTL Télé Lëtzebuerg.

universitc3a9_du_luxembourg_campus_limp_bc3a2timent_central_2008

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao trong lĩnh vực được đề xuất tại trường.

Giá trị học bổng: Trợ cấp tài chính được trao bởi chương trình học bổng AFR sẽ chi trả những khoản sau đây:

 • Tiền lương của học viên Tiến sĩ AFR
 • Đóng góp vào các chi phí lương hằng năm của một ứng viên Tiến sĩ 41.158€/năm (chỉ số lương ngày 1/1/2017). Mức lương cao nhất đưa ra bởi nhà tuyển dụng có thể lên tới 58.002 €/năm. Nếu mức lương được trả bởi nhà tuyển dụng vượt quá giới hạn này, dự án đó sẽ không còn có hiệu lực với quỹ AFR. Khoản lương bổ sung sẽ được chi trả cho đến khi bằng Tiến sĩ được trao thời hạn tối đa là 4 năm.

Cách khác: Những người hưởng học bổng Tiến sĩ AFR mà không có một hợp đồng lao động sẽ nhận được 1,500 € trợ cấp/tháng (trong các trường hợp ngoại lệ được nêu ở trên). Mức trợ cấp mỗi tháng cao nhất có thể lên tới 2.100 €. FNR chấp nhận hai khoản phụ cấp sinh hoạt phí  tích lũy từ hai nguồn khác nhau đạt tới giới hạn tối đa nói trên. Tuy nhiên, trong trường hợp hai phụ cấp được chấp nhận, nhà tài trợ cần xác nhận sự đồng ý của họ với học bổng AFR.

 • Một khoản phí di chuyển một lần, được trả cho ứng viên Tiến sĩ lúc bắt đầu học bổng, dựa trên khoảng cách đường bay giữa nơi ở của người thụ hưởng vào hạn cuối của đơn đăng ký hoặc lúc bắt đầu học bổng, và trường của anh/cô ấy.
 • Một trợ cấp đào tạo và di chuyển cố định với mức 6000€ đối với mỗi ứng viên Tiến sĩ. Trợ cấp đào tạo sẽ cho trả các chi phí liên quan đến các hoạt động đào tạo và di chuyển của ứng viên, ví dụ như: huấn luyện kỹ năng khoa học/chuyển nhượng, các hội nghị khoa học hoặc khóa học hè/đông, công tác thực địa hay sự di chuyển giữa những liên kết khoa học bao gồm trong dự án cũng như những chuyến nghiên cứu ở nước ngoài.
 • Chương trình học bổng Tiến sĩ AFR được chia làm hai loại để ứng viên đăng ký:
 • Tiến sĩ AFR tại Luxembourg (AFR đến), tức là ứng viên mang bất kỳ quốc tịch nào có thể đăng ký vào một vị trí tiến sĩ tại một cơ quan chủ quản đủ tư cách tại Luxembourg. Ứng viên sẽ phải dành >50% tại Luxembourg dưới một hợp đồng lao động với đơn vị chủ quản.
 • Tiến sĩ AFR nước tại nước ngoài (AFR đi): công dân hoặc cư dân ở Luxembourg hơn 5 năm liên tiếp, có thể đăng ký vào một vị trí tiến sĩ tại một tổ chức cao học công lập ở nước ngoài. Quy luật dành cho loại học bổng này là một hợp đồng lao động với đơn vị nước ngoài, tuy nhiên trong một số trường hợp ngoại lệ, trợ cấp có thể được trao mà không cần đến hợp đồng lao động.

Quốc gia: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: chưa rõ.

Học bổng có thể được trao tại Luxembourg và Quốc tế.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng đại học của một tổ chức giáo dục đại học được công nhận, cho phép họ tham gia đào tạo tiến sĩ.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng cử viên AFR nộp thông tin qua hệ thống nộp trực tuyến tại Đây trước thời hạn, bao gồm các phần sau:

 • Phần 1: Chi tiết của người nộp đơn.
 • Phần 2: Chi tiết của tổ chức chủ nhà và phối hợp các chi tiết của cơ quan.
 • Phần 3: Dự án nghiên cứu và khung Dự án.
 • Phần 4: Các yêu cầu về luật pháp và đạo đức.
 • Phần 5: Loại khoản trợ cấp.
 • Phần 6: 'Tệp đính kèm' - bao gồm các tài liệu sau được chuyển sang PDF và tải lên:
  •  Ý tưởng dự án tiến sĩ (mẫu được cung cấp).
  • Thư động lực (tối đa 1 trang)
  • CV (tối đa 2 trang).
  • Bản sao passport, bản sao bằng cấp và bảng điểm, chứng nhận niên khóa (tài liệu cần được nộp bằng tiếng Anh, pháp hoặc Đức).
  • Đăng ký tiến sĩ
  • CV Người giám sát: tối đa 4 trang, phải bao gồm:
   • Danh sách các ấn phẩm có liên quan nhất (tối đa 10).
   • Một danh sách các ấn phẩm gần đây nhất (tối đa 10).
   • Một danh sách luận án tiến sĩ của người đồng giám sát và hiện đang đồng giám sát
   • Thư hỗ trợ của người giám sát và mô tả môi trường nghiên cứu và đào tạo (hoặc thư hỗ trợ chung trong trường hợp đồng giám sát), tối đa 3 trang.
  • Các tài liệu bổ sung (nếu có):
   • Giấy chứng nhận cư trú.
   • Giải thích cho tiến sĩ bán thời gian (nếu có).
   • Tuyên bố chung của người nộp đơn và tổ chức chủ nhà

Bản mẫu phải được tải xuống, ký bởi các bên, chuyển sang PDF và tải lên.

LƯU Ý: Các hồ sơ không đầy đủ sẽ bị từ chối mà không cần đánh giá thêm!

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.