Học bổng thành tích International Major Entrance Scholarship (IMES)  và Outstanding International Student Award (OIS) được trao cho những sinh viên xuất sắc theo học chương trình Đại học tai UBC (The University of British Columbia) . Sinh viên nhận được học bổng vào lần đầu nhập học tại UBC và học bổng có thể được cấp lại tối đa 3 lần. Số lượng và mức học bổng được cấp mỗi năm thay đổi tùy thuộc vào nguồn tài chính có sẵn của trường.

ubc

Trường học: Đại học British Columbia, Canada.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Thay đổi tùy thuộc vào nguồn tài chính có sẵn của trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

  • Nhập học lần đầu tiên tại UBC, nhập học trực tiếp từ trường Trung học hoặc Sau trung học ( Cao đẳng hoặc Đại học)
  • Là  sinh viên quốc tế sẽ theo học tại UBC theo thị thực sinh viên của Canada (Việc thay đổi tình trạng công dân của ứng viên sẽ ảnh hưởng đến điều kiện nhận học bổng)
  • Chứng minh thành tích học tập xuất sắc và cam kết học tập tốt, cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa và cộng động một cách tích cực.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/01/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên nộp đơn vào UBC trước ngày 15/01/2018 để được tự động xem xét cấp học bổng IMES và OIS.
  • Ứng viên sẽ được xem xét học bổng ngay sau khi nhận được giấy báo nhập học vào UBC. Trường sẽ bắt đầu đưa ra quyết định trao học bổng vào 02/2018.

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: