Học bổng Thạc sỹ dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Paris-Saclay, Pháp

Học bổng Thạc sỹ dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Paris-Saclay, Pháp

Học bổng áp dụng cho các đối tượng sinh viên mong muốn sở hữu bằng thạc sỹ tại một trong các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Paris-Saclay (theo học trực tiếp hệ M1/M2). Học bổng không áp dụng cho các chương trình thực tập và vừa học vừa làm.

Đơn vị tài trợ địa điểm học: Đại học Paris-Saclay, Pháp

Ngành học: Học bổng áp dụng cho tất cả các ngành học tại trường. Chi tiết xem tại đây.

Số lượng học bổng: Trong năm học 2015-2016 trường trao tổng cộng 190 học bổng cho sinh viên quốc tế.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế (không phải công dân Pháp)

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 10.000 euro được trao cho các sinh viên trong một năm học và khoảng thời gian không dưới 10 tháng liên tiếp/năm. Trường cũng sẽ trao tối đa 1000 euro vé máy bay và chi phí thị thực tùy vào quốc gia ứng viên sinh sống.

Thời hạn học bổng: Học bổng được trao trong vòng 1-2 năm tùy vào thời gian ứng viên ứng tuyển chương trình thạc sỹ - năm nhất hoặc năm 2 (chương trình M1 hoặc M2)

Địa điểm:  Pháp

Yêu cầu:

Chương trình chỉ dành cho các ứng viên lần đầu tiên theo học, tuổi đời không quá 30 tính đến thời điểm nhập học và không phải công dân Pháp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

17/05/2015 (hàng năm)

Phương thức nộp hồ sơ:

Đầu tiên, sinh viên cần nộp đơn ứng tuyển chương trình thạc sỹ tại Đại học Paris-Saclay, trong đó ghi rõ mục Bourse Internationale de master Paris-Saclay dưới đoạn “Grant”.

Ứng viên cần truy cập địa chỉ trang web chính thức của chương trình học bổng theo link dưới đây để có thông tin chi tiết về thông tin và cách thức ứng tuyển học bổng.

Xem thêm thông tin:

http://