eth

Viện Công nghệ Liên bang Thụy sĩ - ETH Zurich sẽ hỗ trợ các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập muốn theo học một chương trình Thạc sĩ tại ETH bằng 2 chương trình học bổng: Chương trình học bổng xuất sắc và cơ hội (The Excellence Scholarship & Opportunity Programme - ESOP) và chương trình học bổng Thạc sĩ (The Master Scholarship Programme - MSP).

Đơn vị tài trợ học bổng: ETH Zurich tại Thụy Sĩ.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các chương trình học Thạc sĩ tại Trường Đại học tài trợ học bổng.

Số lượng học bổng: Số lượng học bổng tùy thuộc vào quỹ tài trợ.

Đối tượng ứng tuyển học bổng: Sinh viên Thụy Sĩ và sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

Học bổng ESOP bao gồm khoản tài trợ chi phí sống và học tập (khoảng 11.000 CHF mỗi học kỳ) cũng như miễn hoàn toàn học phí.

Học bổng MSP bao gồm một phần chi phí sống và học tập (khoảng 6000 CHF mỗi họ kỳ) và miễn hoàn toàn tiền học phí. Trường cũng có thể hỗ trợ thêm 1500 - 3000 CHF mỗi học kỳ hoặc một học bổng dạng assistantship (Làm trợ lí) từ năm thứ 2 trở đi (với khoản tiền lương là 600 CHF mỗi tháng). Học bổng MSP yêu cầu một khoản đóng góp từ ứng viên được nhận học bổng.

Cả 2 chương trình học bổng đều bắt đầu nhận đơn ứng tuyển tại thời điểm bắt đầu chương trình học Thạc sĩ của các ứng viên. Các học bổng cũng được trao tặng thường xuyên trong suốt chương trình học Thạc sĩ (3 hoặc 4 học kỳ).

Yêu cầu:

Học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc của trường ETH và tất cả các trường đại học trong nước và ngoài nước khác muốn theo học một chương trình Thạc sĩ tại ETH Zurich. Điều kiện tiên quyết trong việc xét học bổng là kết quả học tập từ chương trình bậc Cử nhân của các ứng viên. Các ứng viên phải nằm trong Top 10% sinh viên giỏi trong chương trình học Cử nhân của họ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Các ứng viên có thể nộp đơn cho chương trình học bổng ngay sau khi nộp đơn cho chương trình học Thạc sĩ tại ETH Zurich. Hạn chót đăng ký cho chương trình học thạc sĩ năm học 2017 là ngày 15/12/2016

Học bổng cho năm học 2017/2018 sẽ mở vào tháng 11/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên cần truy cập vào website chính thức để tham khảo các thông tin chi tiết về học bổng và biểu mẫu đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.