Đại học Lausanne Thụy Sĩ hiện cung cấp các suất học bổng Thạc sĩ  UNIL cho sinh viên quốc tế muốn theo học Thạc sĩ tại trường.

Duerig-AG_La-Pala_Rendering-2

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các chương trình Thạc sĩ do UNIL cung cấp, ngoại trừ những ngành dưới đây:

 • Thạc sĩ Y khoa.
 • Thạc sĩ Giáo Dục.
 • Thạc sĩ Luật tại Đại học Zurich và Đại học Lausanne. Lưu ý: Đối với chương trình Thạc sĩ Luật, chỉ có hai chuyên ngành - "Luật quốc tế và Đối chiếu luật " và "Lý thuyết pháp lý" chấp nhận các đơn xin học bổng Thạc sĩ.
 • Thạc sĩ Luật hình sự, Chuyên gia đào tạo
 • Tất cả các chương trình MAS (bậc Tiến sĩ)

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Khoảng 10 học bổng.

Giá trị Học bổng:

 • Ứng viên sẽ nhận được khoản trợ cấp 1,600 CHF mỗi tháng từ ngày 15/09 đến ngày 15/07 (tương đương 10 tháng / năm) trong suốt khoảng thời gian học Thạc sĩ (1,5 năm hoặc 2 năm tùy chương trình). Những ứng viên không theo được năm đầu tiên của chương trình cũng sẽ không được nhận học bổng.
 • Ứng viên nhận học bổng cũng sẽ được miễn trừ các khoản phí đăng kí khóa học, nhưng vẫn phải trả CHF 80.00 phí học kì.

Học bổng có thể được nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

 • Có bằng đại học nước ngoài tương đương bằng Cử nhân tại UNIL trước khi bắt đầu chương trình Thạc sĩ tại UNIL.
 • Có thành tích học tập xuất sắc (thể hiện qua kết quả học tập).
 • Trình độ ít nhất B2 tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu) tùy theo ngôn ngữ giảng dạy của chương trình dự định học.
 • Chưa từng đăng ký nhập học tại UNIL trước đó.
 • Đã thanh toán phí quản lý CHF 200.00 (xem tài liệu "Danh sách các tài liệu đính kèm với hồ sơ").

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/11/2017 (hàng năm).

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đơn xin học bổng Thạc sĩ cũng là đơn xin nhập học Thạc sĩ ( nộp đơn đăng ký tại UNIL). Các ứng viên phải gửi hồ sơ hoàn chỉnh  qua đường bưu điện tới Sở Xã hội và Dịch vụ  Sinh viên (UNMIL) của UNIL trước ngày 01/11/2017.
 • Lưu ý: Ứng viên cần tham khảo trước Các câu hỏi thường gặp về Học bổng Thạc sĩ UNIL và tải mẫu đơn tại trang web chính thức.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng chi tiết và phương thức ứng tuyển tại Đây.