Nikkei Inc. and Columbia Journalism School vui mừng thông báo trao học bổng trị giá 100.000$ cho những sinh viên muốn theo học chương trình Thạc sỹ ngành  data and business journalism (dữ liệu và báo chí thương mại). Chương trình học bổng năm năm hỗ trợ giáo dục tiên tiến cho các nhà báo cứ liệu và thương mại đầy triển vọng vảu châu Á.

columbia (1)

Trường Báo chí Columbia là một trong những trường báo chí hàng đầu trên thế giới. Đây cũng là một trong những trường lâu đời nhất với hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc giáo dục những người tiên phong và các nhà lãnh đạo tương lai của ngành  báo chí . Truyền thống của trường bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp và sự xuất sắc, nhưng cũng là những người đi đầu trong đổi mới báo chí và phương tiện truyền thông.

Bậc học: Thạc sĩ .

Ngành học: data and business journalism (dữ liệu và báo chí thương mại).

Giá trị học bổng: Đại học Báo chí Columbia và Nikkei, chủ quản của Financial Times, nhà xuất bản Nikkei, và Nikkei Asian Review đã đưa ra học bổng trị giá 100.000$ cho sinh viên Châu Á.

Số lượng học bổng: chưa có con số cụ thể.

Đối tượng: Sinh viên Châu Á.

Học bổng có thể được nhận ở Mỹ.

Yêu cầu:

  • Học bổng Columbia-Nikkei sẽ được trao tặng cho năm năm tới cho những ứng viên xuất sắc muốn  học tập chuyên ngành data and business journalism (dữ liệu và báo chí thương mại). Mỗi tháng 9, trường sẽ công bố ứng viên học  nhậ được học bổng.
  • Ứng viên có bằng tốt nghiệp Đại học.
  • Những ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu chứng minh về trình độ tiếng Anh (nếu có thể áp dụng đối với ứng viên không phải là người bản ngữ nói tiếng Anh).

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/12/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Các sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng và xin trợ cấp tài chính sẽ được tự động xem xét cho học bổng này và có cơ hội  nhận được học bổng khác. Không yêu cầu phải có đơn riêng. Để biết thêm thông tin về Học bổng Columbia-Nikkei, vui lòng liên hệ với Tarin Almanzar, giám đốc hỗ trợ tài chính và tuyển sinh, tại at169-at-columbia.edu ( gửi e-mail) hoặc tại số máy 212.854.0795.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng kí  tại đây.