wide_fullhd_20512405562_70003aaf7d_o

Đại học Geneva ở Thụy Sĩ hiện đang hỗ trợ học bổng cho Thạc sĩ Nghiên cứu nâng cao về quản trị quốc tế và châu Âu (Chương trình MEIG) năm 2019 - 2020. Trường cung cấp 5 học bổng cho những ứng viên đã tham gia MEIG từ các nước được công nhận ODA dựa trên danh sách được thành lập bởi OECD / DAC.

Thạc sĩ nghiên cứu nâng cao về quản trị quốc tế và châu Âu giảng dạy sinh viên và các chuyên gia có ít nhất bằng tốt nghiệp Cử nhân nhằm mục đích chuyển giao kiến thức về quản trị châu Âu và quốc tế, cũng như cung cấp cho người tham gia các kỹ năng chuyên môn thiết yếu để trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực. Chương trình MEIG nhằm chuẩn bị cho ứng viên gia nhập các vị trí hàng đầu trong các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia (khu vực công và tư nhân) về các vấn đề quản trị.

Để đủ điều kiện, ứng viên phải thành thạo tiếng Anh viết và nói.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo học chương trình thạc sĩ.

Đối tượng học bổng: Học bổng bậc thạc sĩ nghiên cứu nâng cao, quản trị quốc tế và châu Âu.

Giá trị học bổng: Giá trị các học bổng khác nhau được được hỗ trợ nhằm giúp trang trải học phí.

Tất cả các ứng viên tham gia Chương trình Thạc sĩ quản trị quốc tế của Châu Âu đều đủ điều kiện để xin học bổng hoặc hỗ trợ tài chính. Yêu cầu học bổng cho những ứng viên sắp tới phải được gửi cùng với đơn đăng ký cử viên. Nhu cầu tài chính của ứng viên khi đăng ký học bổng sẽ không được xem xét cho đến khi nhập học. Lãnh đạo chương trình học bổng chỉ đánh giá các yêu cầu học bổng hoặc hỗ trợ tài chính của các ứng viên được nhận.

Số tiền hỗ trợ tài chính được tính theo tình hình tài chính của người nộp đơn, như được báo cáo trong mẫu đơn xin học bổng và hỗ trợ tài chính. Ứng viên được khuyến khích cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, nhằm đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình tài chính của họ, cũng như của cha mẹ và / hoặc người đỡ đầu của ứng viên.

Theo các điều khoản được nêu trong mẫu đơn xin học bổng và hỗ trợ tài chính, chỉ có một học bổng hỗ trợ một phần chi phí nộp đơn của Chương trình.

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Số lượng học bổng: Ứng viên sẽ được tuyển sinh cho đến khi những hạn chế trong Chương trình MEIG được xem xét về ngày nhận được mẫu đơn đăng ký MEIG. Về vấn đề này, vui lòng gửi đơn của bạn càng sớm càng tốt. Trường sẽ hỗ trợ 5 học bổng cho những người tham gia MEIG từ các quốc gia nhận ODA theo danh sách được thành lập bởi OECD / DAC.

Học bổng có thể được nhận ở Thụy Sĩ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Bậc Thạc sĩ nghiên cứu nâng cao về quản trị quốc tế và châu Âu dành cho các ứng viên sẵn sàng tham gia Chương trình hoặc chỉ tham gia vào một hoặc một số mô-đun được đề xuất.

Để tham gia vào toàn bộ chương trình hoặc trong các mô-đun riêng lẻ, ứng viên phải:

Có bằng cấp học thuật hợp lệ, trình độ Cử nhân hoặc Thạc sĩ hoặc tương đương.

Thông thạo viết và nói tiếng Anh

Kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu là một lợi thế.

Số lượng địa điểm được giới hạn tối đa là 30 nơi mỗi năm cho toàn bộ chương trình.

Các ứng cử viên của Chương trình MEIG sẽ phải nộp đơn cùng với tất cả các tài liệu cần thiết qua email tại meig-at-unige.ch hoặc thư bưu điện đến ban thư ký của trường đại học.

Giám đốc chương trình có thể yêu cầu ứng viên cung cấp thêm thông tin bất kỳ lúc nào, ngoài các giấy tờ của đơn đăng ký. Một cuộc phỏng vấn hoặc một bài kiểm tra viết có thể bổ sung khi thực hiện thủ tục nhập học. Các đơn xin hỗ trợ học bổng không bao gồm đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:                    

Hạn chót :

Phiên thứ hai: từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 15 tháng 1 năm 2019

Phiên thứ ba: từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 năm 2019

Để xin học bổng hoặc hỗ trợ tài chính, vui lòng điền và ký vào mẫu đơn xin học bổng và hỗ trợ tài chính. Ngoài mẫu này, vui lòng gửi các tài liệu hỗ trợ sau đây, được dịch sang tiếng Anh nếu cần thiết (bản dịch tiếng Anh không cần phải được công chứng về mục đích này):

Bản sao báo cáo thu nhập chính thức (của chính ứng và / hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan, thành viên gia đình hoặc người khác mà bạn có thể nhờ sự hỗ trợ);

Giấy tờ đã được công chứng từ ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm khác, và / hoặc các hình thức thuế, thể hiện quỹ và tài sản có sẵn;

Bản sao các câu trả lời cho các yêu cầu học bổng và / hoặc khoản vay khác của bạn, kể cả từ nhà tuyển dụng nếu có.

Để đăng ký Chương trình, ứng viên phải nộp hồ sơ đầy đủ, có chứa các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký đã hoàn thành và ký

Sơ yếu lý lịch (bằng tiếng Anh) với một bức ảnh chân dung

Bản sao hộ chiếu hoặc ID (trang chi tiết cá nhân)

Bản sao bằng tốt nghiệp học thuật có liên quan (mới nhất)

Bảng điểm nếu có)

Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng minh các vị trí công việc trong quá khứ và hiện tại

Thư thể hiện động lực bằng tiếng Anh

Xin vui lòng không gửi giấy tờ gốc hoặc giấy chứng nhận.

Bất kỳ tài liệu nào không phải bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha phải có bản dịch được chứng thực.

Không có lệ phí nộp đơn.

Mẫu đơn có thể được tải xuống ở đây và gửi lại cho văn phòng của chúng tôi qua email hoặc thư bưu chính.

Chúng tôi muốn nhận tài liệu qua e-mail. Nếu bạn chọn thư bưu chính, vui lòng không ghim hoặc ràng buộc các trang trong ứng dụng của bạn.

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến: meig-at-unige.ch.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây