university of sheffield logo

Đại học Sheffield hợp tác cùng Quỹ Allan and Nesta Ferguson (Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust) và Học viện phát triển quốc tế Sheffield (Sheffield Institute for International Development), nay trao tặng 10 học bổng (thời gian học: 3 năm) cho sinh viên quốc tế đến từ các nước phát triển để học các khóa học liên kết với Học viện Sheffield để phát triển quốc tế.

university of Sheffield

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: 

Quốc tịch: Sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển.

Giá trị học bổng: Miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ chi phí nhà ở tại Kí túc xá của trường và một khoản sinh hoạt phí mỗi tháng.

Số lượng: 04.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu đầu vào:
  • Ứng viên phải nhận được lời mời nhập học cho một trong các khóa học để học tại Đại học Sheffield năm 2018 trước 01/05/2018.
  • Ứng viên phải được xếp loại nước ngoài trong mục học phí.
  • Ứng viên phải tự tài trợ để nhận được học bổng này, tức là không được tài trợ bởi hội đồng nghiên cứu, chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức từ thiện hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào.
  • Học bổng này không được trao cùng với bất kỳ giải thưởng nào khác, từ Đại học Sheffield hoặc nguồn bên ngoài.
  • Ứng viên phải học chương trình toàn thời gian.
  • Phải bắt đầu học tại trường năm 2018. Học bổng này không thể được hoãn lại.
  • Ứng viên nhận được học bổng này phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào kèm theo đề nghị của họ trước thời hạn do Hội đồng Tuyển sinh cung cấp.
  • Ứng viên được nhận học bổng phải thành công trong việc xin visa để học tại trường vào tháng 9/2018.
  • Ứng viên phải là công dân của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đang phát triển được liệt kê trong trang web chính thức.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Sinh viên sẽ tự động được cân nhắc nhận học bổng nếu đến từ quốc gia đang phát triển và nếu nhận được thư mời nhập học trước ngày 01/05/2018.

Xem đơn nhập học online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: