SOAS University of London logo

Đại học SOAS London cung cấp học bổng Shapoorji Pallonji về nghiên cứu Zoroastrian (thuộc Hỏa giáo) dành cho ứng viên quốc tế thuộc diện chi trả học phí chương trình toàn thời gian.

SOAS University of London

Đại học SOAS London là trường đại học nghiên cứu công tại London, Anh, và là trường thành viên của Đại học liên bang London.

Bậc học: Thạc sĩ triết học (MPhil), Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng dành cho:

 • Chương trình toàn thời gian 1 năm Thạc sĩ  Tôn giáo Châu Á & Châu Phi: ‘Zoroastrianism’ (Hỏa giáo), bắt đầu vào 2018/19.
 • Chương trình bán thời gian 2 năm Thạc sĩ Tôn giáo Châu Á & Châu Phi: ‘Zoroastrianism’, bắt đầu vào 2018/19.
 • Chương trình toàn thời gian Thạc sĩ triết học/Tiến sĩ (cho đợt nhập học mới, bắt đầu vào 09/2018) với các ngành: Zoroastrianism (Hỏa giáo hiện đại và cổ xưa); Zoroastrianism with language study (Hỏa giáo về nghiên cứu ngôn ngữ (Avestan, Pahlavi, Persian và Gujarati)).

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ phí lên tới tối đa 13,000£ mỗi năm cho cả quá trình hưởng học bổng. Ngoài ra, sẽ có thêm 1 khoản trợ cấp lên tới 10,000£ mỗi năm (hoặc theo tỉ lệ với sinh viên bán thời gian).

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thế nhận ở Anh.

Yêu cầu:

 • Ứng viên cho Học bổng MA cần có bằng Danh dự hạng Nhất hoặc tương đương. Ứng viên không có bằng Thạc sĩ Anh cần được giới thiệu và có bảng điểm thế hiện năng lực thuộc tốp đầu. Ứng viên có bằng khen thưởng có thể ứng tuyển nhưng sẽ không được ưu tiên.
 • Ứng viên cho học bổng MPhil/PhD cần có bằng Thạc sỹ ưu tú của trường đại học Anh. Ứng viên không có bằng Thạc sĩ của Anh cần được giới thiệu và có bảng điểm thế hiện năng lực thuộc tốp đầu. Ứng viên có bằng khen thưởng có thể ứng tuyển nhưng sẽ không được ưu tiên.
 • Ứng viên cho học bổng MPhil/PhD cần chứng minh ở đề án trong đơn đăng ký của mình rằng dự án của ứng viên thuộc một trong các ngành sau: Hỏa giáo, ngôn ngữ Avestan, Pahlavi, Persian, Gujarati.
 • Ứng viên cho học bổng MA cần hoàn thành luận văn 60 tín chỉ bắt buộc ngành Zoroastrianism và học phần 30 tín chỉ: Hỏa giáo, Nghệ thuật lịch sử và đương đại. Ngoài ra, ứng viên cần học thêm 1 học phần ngôn ngữ 30 tín chỉ (như học phần tiếng Avestan).
 • Để được xét học bổng MPhil/PhD & MA, ứng viên cần được mời ứng tuyển cho 1 chương trình nghiên cứu hoặc chương trình MA về Tôn giáo châu Á và châu Phi: Zoroastrianism tại SOAS cho đến thời điểm bắt đầu tuyển chọn. Dự kiến việc xét tuyển bắt đầu vào cuối tháng 5.
 • Ứng viên cần đáp ứng điều kiện tiếng Anh để được nhận vào học tại SOAS sớm nhất có thể và không muộn hơn 01/07/2018. Nếu lời mời ứng tuyển của ứng viên có điều kiện về tiếng Anh, vui lòng sắp xếp bài kiểm tra tiếng Anh và đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh càng sớm càng tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Bước 1: Đăng ký chương trình tới trước 17:00 (giờ Anh) 01/05/2018

 • Ứng viên cần nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh càng sớm càng tốt, không muộn hơn hạn chót cho sinh viên (17:00 giờ Anh, 01/05/2018). Truy cập link dưới để xem thêm hướng dẫn đăng ký chương trình MPhil/PhD và các tài liệu ứng viên cần nộp.
 • Quan trọng: Ứng viên cho học bổng MPhil/PhD cần chứng minh ở đề án trong đơn đăng ký của mình rằng dự án của ứng viên thuộc một trong các ngành sau: Hỏa giáo, ngôn ngữ Avestan, Pahlavi, Persian, Gujarati.

Bước 2: Đăng ký học bổng tới trước 17:00 giờ Anh, 01/05/2018

 • Ứng viên cần đăng ký học bổng qua đơn đăng ký học bổng trực tuyến.
 • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: