Gothenburg logo transparent LOGUeng_cen2r

Học bổng Quỹ tưởng niệm Richard C. Malmsten dành cho ứng viên đã đăng ký và được nhận vào chương trình Thạc sĩ tại khoa Kinh doanh, Kinh tế và Luật của trường Đại học Gothenburg. Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế.

Image result for Gothenburg university

Đại học Gothenburg có thể đáp ứng những thách thức xã hội với kiến thức đa dạng. 37000 sinh viên và 6000 nhân viên làm cho trường đại học trở thành một nơi đầy cảm hứng để làm việc và học tập, tiếp nối truyền thống, phát triển kiến thức và ý tưởng mới.

Bậc học: Thạc sỹ.

Ngành học: Kinh doanh, Kinh tế và Luật.

Giá trị học bổng: Một phần học phí, đặc biệt là 100 000 SEK trong hai năm. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ được miễn 25 000 SEK học phí mỗi học kỳ.

Đối tượng: Tất cả các quốc tịch.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận ở Thụy Điển.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học:

  • Yêu cầu đầu vào: Học bổng dành cho sinh viên đã được nhận vào học tại Gothenburg và đã chấp nhận theo học chương trình Thạc sĩ tại SBEL bắt đầu từ tháng 8 năm 2018 và kết thúc vào tháng 6 năm 2020. Các điều kiện đầy đủ có thể tìm thấy trong Phụ lục 1.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Để có đủ điều kiện theo học tại Thụy Điển, ứng viên phải chứng minh đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh của khóa học hoặc chương trình mà bản thân muốn nộp đơn. Đối với hầu hết các khóa học và chương trình mà trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, yêu cầu tiếng Anh phải tương ứng với tiếng Anh được dạy ở cấp trung học phổ thông Thụy Điển, được gọi là Tiếng Anh 6.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/02/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển bằng cách đăng ký thông tin liên lạc cùng với thông tin về kết quả thi GMAT / GRE tổng quát trong Mẫu đơn điện tử. Việc tuyển chọn  sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 5. Xin lưu ý! Ứng viên không phải gửi bất kỳ tài liệu nào ngoài kết quả thi GMAT / GRE (gửi từ trung tâm kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra trực tiếp đến khoa Kinh doanh, Kinh tế và Luật).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: