Đại_học_Lâm_nghiệp_Việt_Nam

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo cấp học bổng toàn phần cho các ứng viên trong chương trình thạc sĩ quốc tế ngành Lâm nghiệp. Học bổng được trao cho sinh viên các nước ASEAN cho kì nhập học vào tháng 1 năm 2017.

Mục tiêu của Đại học Lâm nghiệp Việt Nam là trở thành trường đại học hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: Lâm Nghiệp, Quản lí tài nguyên rừng, Môi trường, Phát triển nông thôn, ...

Ứng viên phải có khả năng viết và nói tiếng Anh.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Ngành học: Lâm nghiệp.

Số lượng và giá trị học bổng: Năm ứng viên đứng đầu sẽ nhận được chi trả toàn bộ học phí và chỗ ở. 5 ứng viên tiếp theo sẽ được bán phần (1000USD/năm) học phí và chỗ ở.

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt.

- Là công dân của 1 trong các nước ASEAN.

- Yêu cầu nhập học: Các ứng viên phải có bằng cử nhân.

- Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên phải sử dụng tiếng Anh thường xuyên, phỏng vấn sẽ được thực hiện qua Skype. Các ứng viên có các chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL, IELTS, CEFR sẽ được ưu tiên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/8/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ và các câu hỏi có thể được gửi qua e-mail hoặc bưu điện đến giáo sư Vũ Tiến Thịnh tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Email: vutienthinh@hotmail.com.

Tải đơn ứng tuyển tại đây.

Xem thêm thông tin:

Thông tin xem thêm tại đây.