University of Salford logo

Đại học Salford đang cung cấp các học bổng có giá trị cao cho các ứng viên Thạc sĩ khoa học dựa trên thành tích học tập.

salford-university

Đại học Salford, Manchester là một trường đại học nghiên cứu công cộng tại Salford, Greater Manchester, Anh, 1,5 dặm về phía tây của trung tâm thành phố Manchester.

Bậc học:  Thạc sĩ khoa học (MSc).

Ngành học: Public Health (Y tế công cộng).

Giá trị học bổng: 50% học phí .

Số lượng học bổng: 02.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại  Anh

Yêu cầu:

  • Ứng  viên theo học chương trình toàn thời gian, trong trường, tự tài trợ đã được đánh giá là sinh viên quốc tế vì mục đích thu phí và có đề nghị nhập học cho  chương trình MSc Public Health (Thạc sĩ Y tế công cộng).
  • Các ứng viên phải có bằng  tối thiểu 2: 1 hoặc tương đương.
  •  Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên thì ứng viên sẽ cần phải chứng tỏ rằng các kỹ năng tiếng Anh ở mức cao đủ để theo học tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Nếu  nhận được một đề nghị nhập học, ứng viên cần  hoàn thành mẫu đơn xin học bổng 2018/19
  • Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết và phương thức đăng kí tại Đây.