Image result for Birkbeck university of london

Đại học Birkbeck London trao tặng một số học bổng trị giá £2500. Học bổng dành cho ứng viên quốc tế và EU có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp (ít nhất 3 năm) có thể đóng góp những kiến thức liên quan và thực tế cho lớp học.

birkbeck-university-london

Đại học Birkbeck London là một đại học nghiên cứu công lập ở Bloomsbury, London, Anh, và là một cao đẳng cấu thành liên bang Đại học London.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: £2500

Số lượng: Một số suất

Học bổng có thể được nhận tại Anh

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Học bổng dành cho ứng viên quốc tế và EU có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp (ít nhất 3 năm) có thể đóng góp những kiến thức liên quan và thực tế cho lớp học.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính được yêu cầu chứng minh khả năng tiếng Anh. Chứng chỉ TOEFL được nộp nhiều nhất mà trường nhận, tuy nhiên, Văn phòng Tuyển sinh sẽ dùng những phương pháp khác theo yêu cầu của ứng viên. IELTS, ACT, và SAT đều được sử dụng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/06/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên Thạc sĩ xuất sắc có thể nộp đơn cho những học bổng này bằng cách nộp bài luận không quá 1000 từ đến Văn phòng Quốc tế, liệt kê

  • Kinh nghiệm công việc trước
  • Mối liên quan đến bằng cấp tương lai
  • Cách ứng dụng điều này vào lớp học.

Bài luận này và bản dịch học bạ của sinh viên sẽ được xem xét bởi Hội đồng trường trước khi trao tặng học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: