2000px-Bucerius_logo.svg

Học bổng miễn học phí toàn cầu Bucerius dành cho tất cả các tân sinh viên quốc tế - các chuyên gia trẻ với niềm yêu thích chuyên môn hoặc học tập đối với mối tương quan giữa luật và kinh tế để theo học chương trình Thạc sĩ Luật và Kinh tế Bucerius (LL.M./MLB (1 năm) tại trường Cao đẳng Luật Bucerius

bucerius-gallery-02-1cdf522a66

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Học bổng được trao trong ngành Luật hoặc Kinh tế.

Quốc gia: Sinh viên trên toàn thế giới đều có thể đăng ký.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn cầu Bucerius là một học bổng toàn phần dành cho chương trình Thạc sĩ Luật và Kinh tếBucerius. Bên cạnh việc chi trả toàn bộ học phí của chương trình một năm, học bổng còn bao gồm một khoản trợ cấp các chi phí sinh hoạt.

 • Học bổng toàn bộ học phí (22,000 euro)
 • Trợ cấp chi phí sinh hoạt
 • Chỉ dành cho Thạc sĩ Luật và Kinh tế Bucerius

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Đức.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên toàn thế giới đều có thể đăng ký.
 • Yêu cầu đầu vào: Thạc sĩ Luật và Kinh tế Bucerius là một chương trình Thạc sĩ toàn thời gian dành cho những chuyên gia trẻ đã có bằng đại học và có mối quan tâm hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực luật và kinh tế. Đây là một chương trình Thạc sĩ không liên tục, tức yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc. Để đủ tư cách nhận học bổng, ứng viên cần đạt những yêu cầu sau:
  • Có một bằng đại học 3 - 4 năm
  • Ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc sau đại học
  • Quan tâm hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật và/hoặc kinh tế
  • Chứng minh sự quan tâm đối với các hoạt động ngoại khóa
  • Trình độ tiếng Anh xuất sắc
  • Kinh nghiệm quốc tế được ưu tiên nhưng không bắt buộc
  • Bằng Cử nhân phải có giá trị 240 ECTS (4 năm) hoặc tương đương. Một tấm bằng 210 ECTS có thể được cân nhắc  nếu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc sau đại học
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ thường được yêu cầu cung cấp minh chứng trình độ tiếng Anh đủ yêu cầu để học tập tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày  15/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Học bổng Toàn cầu Bucerius là học bổng uy tín nhất dành cho chương trình Thạc sĩ Luật và Kinh tế. Học bổng vinh danh những ứng viên ưu tú nhất thông qua việc chi trả toàn bộ học phí cũng như một khoản trợ cấp cho các chi phí sinh hoạt.

Những ứng viên mong muốn được cân nhắc cho Học bổng toàn cầu Bucerius cần nộp những tài liệu sau đây cùng với hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (hợp nhất tất cả các tài liệu và đăng tải ở mục 8.2 trong mẫu đăng ký online):

 • Một tiểu luận (bằng tiếng Anh) 500 đến 750 từ làm rõ một tranh cãi pháp lý hoặc kinh tế gần đây hoặc một thử thách mà một quốc gia hay khu vực cụ thể trên thế giới đang phải đối mặt, đồng thời phác thảo phương thức tiếp cận thực tế để giải quyết vấn đề
 • Mẫu đăng ký hỗ trợ tài chính và các tài liệu hỗ trợ (download dưới đây)

Học giả Bucerius toàn cầu sẽ được chọn bởi một ủy ban đặc biệt của giảng viên, ban quản trị, cựu sinh viên Bucerius và đại diện của một nhà tài trợ giấu tên đã ủng hộ một phần không nhỏ cho chương trình học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.