Học viện Quốc tế về Khoa học và Kĩ thuật Thể Thao (AISTS), Thụy Sĩ

Học viện Quốc tế về Khoa học và Kĩ thuật Thể Thao (AISTS), Thụy Sĩ

 

Học viện Quốc tế về Khoa học và Kĩ thuật Thể Thao (AISTS), Thụy Sĩ sẽ trao học bổng cho các vận động viên hoặc cựu vận động viên đã từng tham gia thi đấu tại các đấu trường quốc tế, chẳng hạn như Đại hội Olympic, để tham gia theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Thể Thao (MSA) trong vòng 14 tháng. Học bổng trị giá CHF 14,000 tương ứng với 50% học phí. Ứng viên cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu đầu vào của chương trình Thạc sĩ Quản trị Thể Thao, đồng thời chứng minh được khả năng tài chính của bản thân có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tại Lausanne, Thụy Sĩ (tương đương CHF 2,400 mỗi tháng, bao gồm chi phí thuê nhà) cũng như nhu cầu di chuyển đi và đến Thụy Sĩ. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15/08/2015.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Thể Thao (MSA) của AISTS là một chương trình đào tạo quốc tế trong vòng 14 tháng chuyên sâu về lĩnh vực quản lí thể thao, được chứng nhận bởi Uỷ Ban Olympic Quốc tế, tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Đơn vị cấp học bổng: Học viện Quốc tế về Khoa học và Kĩ thuật Thể Thao (AISTS), Thụy Sĩ

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: Không rõ

Thời hạn học bổng: 14 tháng

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá CHF 14,000 tương ứng với 50% học phí.

Yếu tố lựa chọn: Ứng viên cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu đầu vào của chương trình Thạc sĩ Quản trị Thể Thao, đồng thời chứng minh được khả năng tài chính của bản thân có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tại Lausanne, Thụy Sĩ (tương đương CHF 2,400 mỗi tháng, bao gồm chi phí thuê nhà) cũng như nhu cầu di chuyển đi và đến Thụy Sĩ.

Lưu ý: Không rõ

Yêu cầu:

Học bổng chỉ dành cho các vận động viên hoặc cựu vận động viên đã từng tham gia thi đấu tại các đấu trường quốc tế, chẳng hạn như Đại hội Olympic.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/08/2015

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://aists.wufoo.eu/forms/aists-athlete-scholarship-for-2016/

Xem thêm thông tin:

http://